Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Josef Winkler st.

  Josef Winkler st.


  • * 21.5.1781 Buchlovice (okr. Uherské Hradiště) – † 29.10.1864 Uherské Hradiště


  • vrchní úředník uherskohradišťského velkostatku, syn osobnosti: František Winkler


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství


  • zajímavé okolnosti

   Jeho zásluhou byly v roce 1824 dokončeny úpravy okolí nového moravního mostu vysazením krásné topolové aleje mezi mostem a Starým Městem.


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 44 (55), čp. 61


  • zaměstnání

   Vstoupil do služeb správy hradišťského velkostatku nejprve jako aktuár (1808) a v letech 1819-1850 byl historicky posledním vrchním úředníkem, tedy hlavou veškeré politické, hospodářské a částečně i soudní správy na území velkostatku.


  • poznámky

   Děti:
   František Xaverský Josef Jan Krištof, nar. 29. 11. 1812 Uherské Hradiště.
   Josef Karel Ferdinand, nar. 17. 1. 1814 Uherské Hradiště.
   Anna Nepomucena Vincencie, nar. 23. 2. 1816 Uherské Hradiště, provdána 21. 5. 1845 za Josefa Simonise, celního výběrčího v Opavě.
   Karel Alois Krištof, nar. 8. 6. 1817 Uherské Hradiště.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Františka Winklerová (Knendichová)
   sňatek: 10. 2. 1812
   Uherské Hradiště


  • děti

   Josef Winkler ml.


  • rodiče

   František Winkler


  • sourozenci

   Jan Nepomuk Winkler
   Alois Winkler


  • objekty

   Pomník rodiny Winklerovy
   pomník


  • stavby

   dům čp. 61
   Mariánské náměstí 61 dům čp. 44
   Prostřední 44 dům čp. 252
   Vinohradská 252


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 07. 12. 2017