Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Dominik Vaccano ml.

  Dominik Vaccano ml.


  • * 23.12.1744 Uherské Hradiště – † 29.9.1806 Uherské Hradiště


  • měšťan a obchodník, syn osobnosti: Dominik Vaccano st.


  • zajímavé okolnosti

   Po smrti otce v roce 1758 a po vyplacení podílů sourozencům (Rozálii, Marianě a Kristýně) převzal v roce 1771 dům čp. 128 a současně byl přijat za měšťana. Po své první manželce Anně, roz. Maffe, pak ještě v roce 1780 zdědil její dva domy. Dům čp. 1  již roku 1781 prodal za 1 350 zl. Františku Černockému a dům čp. 33 roku 1782 Tomáši Kořínkovi. V roce 1789 konečně prodal i otcovský dům čp. 128, a to Janu Sarkandru Fürnkranzovi za 4 504 zl. i se zbožím.


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 128

  • měšťan od

   1771


  • zaměstnání

   obchodník v Uherském Hradišti


  • poznámky

   1. manželka Anna, roz. Maffe.
   2. manželka Johana, roz. Schenková.
   Děti:
   Marie Anežka, nar. 19.1.1774 Uherské Hradiště, zemřela 11.6 1775 Uherské Hradiště.
   Dominik Antonín, nar. 7.7.1775 Uherské Hradiště, zemřel 3.10.1775 Uherské Hradiště.
   Antonín Vincent, nar. 26.1.1777 Uherské Hradiště, zemřel 26.1.1777 Uherské Hradiště.
   Antonie Valentýna Aloisie, nar. 27.12.1778 Uherské Hradiště.
   Terezie Anna Johana, nar. 16.10.1782 Uherské Hradiště, zemřela 2.8.1785 Uherské Hradiště.
   Johana Nepomucena, nar. 17.5.1785 Uherské Hradiště.
   Dominik, nar. 9.9.1787 Uherské Hradiště, zemřel 15.7.1791 Uherské Hradiště.
   Anna Vincencie, nar. 16.4.1790 Uherské Hradiště, zemřela 20.11.1797 Uherské Hradiště.
   Karel Boromejský, nar. 12.11.1793 Uherské Hradiště.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Anna Vaccano (Maffe)
   sňatek: 23.2.1773
   Uherské Hradiště
   Johana Vaccano (Schenková)
   sňatek: 26.7.1781
   Uherské Hradiště


  • rodiče

   Rozálie Vaccano (Wolnerová)
   Dominik Vaccano st.


  • stavby

   dům čp. 128
   Prostřední 128 dům čp. 245
   Vinohradská 245 Vinárna U Dvořáků
   Vinohradská 248


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 29. 12. 2017