Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Alois Grebeníček

  Alois Grebeníček


  • * 5.1.1922 Jalubí (okr. Uherské Hradiště) – † 27.7.2003


  • vyšetřovatel Státní bezpečnosti, předseda JZD a otec Miroslava Grebeníčka


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Dne 15.5.1942 byl zatčen gestapem pro ilegální činnost, poté byl nacisty vězněn v koncentračních táborech Osvětim a Buchenwald. Po osvobození v roce 1945 se stal členem Státní bezpečnosti a působil ve věznici v Uherském Hradišti. Byl obviňován z mučení vězňů na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století. Po roce 1989 šetřil jeho činnost coby vyšetřovatele uherskohradišťské StB Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, který v roce 1996 navrhl podat na Aloise Grebeníčka žalobu pro trestný čin ublížení na zdraví. Soudní líčení s Aloisem Grebeníčkem se mělo konat v dubnu 2002, bylo však několikrát odročeno a nakonec zastaveno v červenci 2003 z důvodu úmrtí obžalovaného.


  • bydliště

   Staré Město čp. 1043


  • vzdělání

   Vyučen řezníkem a tuto profesi také před válkou a po jejím počátku vykonával. Později politická školení.

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 za osvobození Československé republiky (1945),
   Za obětavou práci pro socialismus,


  • zaměstnání

   Krajské velitelství StB v Uherském Hradišti (zástupce velitele vyšetřovacího oddělení) 1945-1952,
   dělník ve slévárně 1952,
   Krajská pobočka ministerstva státní kontroly 1952-1954,
   tajemník MNV Staré Město 1954-1956,
   JZD Staré Město (předseda) 1956-1960, 1962-1979,
   ONV Uherské Hradiště (zemědělský referent) 1960-1962,

  • politická orientace

   člen a funkcionář KSČ od roku 1945


  • poznámky

   Syn Aloise Grebeníčka z Jalubí a jeho manželky Josefy, roz. Chmelařové.
   Děti:
   Miroslav, nar. 1947.
   Milan, nar. 29.12.1950, zemřel 7.4.1994.


  • obrazy

   img0640.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Božena Grebeníčková (Škrášková)


  • děti

   Miroslav Grebeníček


  • stavby

   věznice
   Politických vězňů


  • související odkazy

   Wikipedie - heslo Alois Grebeníček


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 18. 11. 2020

Vyšetřovatel Státní bezpečnosti v Uherském Hradišti Alois Grebeníček (SOkA UH, ONV UH, inv. č. 532)