Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Luděk Galuška

  doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.


  • * 22.2.1960 Uherské Hradiště


  • archeolog, byzantolog a publicista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Specializuje se na raně středověké státní útvary s přihlédnutím k Velké Moravě a na etnogenezi Slovanů. Je vedoucím pracoviště slovanské archeologie a vedoucím archeologických výzkumů v lokalitách Staré Město, Hluk, Ostrožská Nová Ves, Modrá u Velehradu, hradisko svatého Klimenta u Osvětiman.


  • bydliště

   Ostrožská Nová Ves,
   Brno


  • vzdělání

   Gymnázium Uherské Hradiště,
   Filozofická fakulta Komenského univerzity v Bratislavě, obor archeologie


  • dílo

   Je autorem celé řady studií a článků v odborných časopisech, vydal také několik publikací, z nichž nejznámější jsou Velká Morava (1991), Uherské Hradiště – Sady – křesťanské centrum Říše velkomoravské (1996), Slované – doteky předků (2004). Je též spoluautorem dalších titulů jako Staré Město v proměnách staletí (2000), Velká Morava mezi Východem a Západem (2001), Památník Velké Moravy (2002) a Východní křesťanství (2003). Autorsky se spolupodílel na knihách o historii měst a obcí Uherském Hradišti, Starém Městě, Uherském Ostrohu, Hluku a Ostrožské Nové Vsi. Je též spoluautorem projektu Archeologický skanzen Modrá – opevněné velkomoravské sídliště středního Pomoraví, realizovaného v roce 2004.


  • zaměstnání

   Prehistorické oddělení, později Archeologický ústav Moravského zemského muzea v Brně,

  • politická orientace

   Ve volbách do Zastupitelstva Zlínského kraje v roce 2012 kandidoval jako nezávislý za SPOZ, krátce po zvolení se však mandátu vzdal. Ve volbách do senátu Parlamentu ČR v roce 2014 neúspěšně kandidoval jako nezávislý v obvodu č. 81 – Uherské Hradiště.

  • odborné a zájmové organizace

   Ve volném čase se věnuje hudbě, příležitostně vystupuje s kapelou Nezapomeň.


  • související odkazy

   Wikipedie - heslo Luděk Galuška


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 02. 01. 2018