Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Ludvík Havlásek

  prof. MUDr. Ludvík Havlásek, DrSc.


  • * 13.7.1901 Brno-Jehnice – † 19.1.1964 Brno


  • profesor gynekologie a porodnictví, první primář porodnicko-gynekologického oddělení zemské nemocnice


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • bydliště

   Brno-Jehnice, Blanenská 5,
   Uherské Hradiště,
   Brno, Obilní trh 15, Sedlákova 46


  • vzdělání

   České státní gymnázium Brno (1920),
   Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně 1920–1926,
   studijní pobyty Curych, Bern, Lausanne, Lipsko, Würzburg, Varšava, Poznaň, Krakov, Brusel, Lovaň, Amsterodam, Ženeva, Basilej, Berlín, Hamburk, Frankfurt, Kolín nad Rýnem 1932–1938,
   habilitace na LF MU pro obor porodnictví a gynekologie 18. 2. 1939,
   titul DrSc. v roce 1955 (prominuta obhajoba disertační práce)


  • zaměstnání

   sekundární lékař Zemské nemocnice v Brně 1926-1928,
   asistent porodnicko-gynekologické kliniky Masarykovy univerzity v Brně 1928-1940,
   vedoucí gynekologicko-porodnické kliniky v Zemské porodnici v Brně 1939–1940,
   primář porodnicko-gynekologického oddělení Zemské nemocnice v Uherském Hradišti 1940-1945,
   primář Zemského oddělení Zemské porodnice v Brně 1945
   suplující profesor na Vysoké škole politické a sociální v Brně pro obor eugeniky a porodnictví 10. 5. 1946,
   zemský vrchní zdravotnický rada 21. 12. 1946,
   vedoucí kliniky Masarykovy univerzity v Brně 25. 4. 1946,
   ředitel Zemské porodnice v Brně 14. 5. 1946–1948,
   ředitel Státního ústavu pro vzdělání a výcvik porodních asistentek 1. 8. 1947–31. 7. 1948

  • odborné a zájmové organizace

   Čs. společnost porodnická a gynekologická v Praze (1928–1953),
   Čs. rentgenologická společnost,
   Spolek českých lékařů v Brně,
   Brněnská odbočka Spolku pro zkoumání a potírání zhoubných nádorů,
   člen výboru brněnské župy čes. lék. v Brně (1929–1936)


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestná alej, skupina H5, hrob číslo 389


  • prameny, literatura


  • stavby

   Uherskohradišťská nemocnice a. s., Uherské Hradiště
   J. E. Purkyně 365


  • související odkazy

   Internetová encyklopedie dějin Brna - heslo Ludvík Havlásek


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 02. 02. 2018