Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Tomáš Hájek

  Tomáš Hájek


  • * 13.12.1823 Velké Opatovice (okr. Blansko) – † 18.10.1910 Kroměříž


  • vlastenecký kněz, katecheta na německé nižší reálce v Uherském Hradišti, spisovatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Zasazoval se o vyučování náboženství v českém jazyce.
   Byl přítelem poslance zemského sněmu a moravského vlastivědného pracovníka Františka Skopalíka ze Záhlinic.


  • vzdělání

   Hlavní škola Olomouc (1834),
   Piaristické gymnázium Moravská Třebová,
   Bohoslovecká fakulta Olomouc (vysvěcen na kněze 1847),


  • dílo

   Napsal několik mravoučných a historických povídek a přispíval do časopisu Hlas jednoty katolické. Dochovalo se také torzo jeho pamětí, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Kroměříž (fond B-j 41, Farní úřad Záhlinice, kart. 3, inv. č. 130).


  • zaměstnání

   kaplan 1847-1853 (v Hovězím, Pržně a Zděchově na Vsetínsku),
   vychovatel dětí hraběnky Anny Lazzarini ve Štýrsku a Kraňsku 1853-1856,
   katecheta na německé nižší reálce v Uherském Hradišti 1856-1865 (učil náboženství, zeměpis a dějepis), působení zde ukončil ze zdravotních důvodů,
   farář v Kurovicích 1865-1868,
   první farář v Záhlinicích 1868-1888,
   farář v Nezamyslicích 1888-1896.

  • odborné a zájmové organizace

   Od roku 1850 přispíval do brněnského církevního periodika Hlas.
   V Uherském Hradišti byl členem neformálního kroužku českých vlastenců scházejícího se v domě advokáta Františka Šroma.
   V Záklinicích spolupracoval s Hospodářskou jednotou záhlinicko-kvasickou, spouzaložil zde místní rolnickou záložnu.
   Přispíval ke kulturnímu a národnostnímu uvědomění moravského venkova, v roce 1863 byl spoluorganizátor miléniových oslav příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.


  • prameny, literatura


  • školy

   Veřejná a samostatná nižší reálka (německá) Uherské Hradiště


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 25. 01. 2021