Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Romana Habartová

  PhDr. Romana Habartová


  • * 21.7.1964 Uherské Hradiště


  • etnoložka, publicistka, organizátorka a choreografka


  • rodné jméno

   Bartošíková

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1991 založila nadaci Tradice Kunovic a Mezinárodní dětský folklorní festival "Kunovské léto", jehož je ředitelkou. Je autorkou a moderátorkou pořadů Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Jako znalkyně lidových krojů se uplatnila i jako krojová a kostýmní návrhářka.


  • bydliště

   Stonava,
   Polešovice,
   Kunovice,


  • vzdělání

   Základní škola Stonava,
   Základní umělecká škola Stonava, obor dramatický, taneční a hudební,
   Filosofická fakulta UJEP v Brně, obor etnologie 1979-1984 (titul PhDr. v roce 1991),

  • jiné pocty

   Cena města Kunovic 2013


  • dílo

   Stala se autorkou a kurátorkou četných výstav s národopisnou a uměnovědnou tématikou, např. Ten vánoční čas (1994), Aj to sú maléři od Boha samého (2007), Po stopách chřibských sklářů (2016), dále je autorkou nebo spoluautorkou řady monografií, (mj. Polešovice 1595-1995, Velehrad 1995, Hodové slavnosti v Polešovicích, Polešovice 2005, Jízda králů v Kunovicích, Kunovice 2014, Kunovice II, Kunovice 2018) a studií (např. v časopisech Slovácko, Jižní Morava a Malovaný kraj).


  • zaměstnání

   Slovácké muzeum Uherské Hradiště 1984-2013 (2010-2013 vedoucí etnografického oddělení),
   Krajský úřad Zlínského kraje (vedoucí odboru kultury a památkové péče) od roku 2013

  • odborné a zájmové organizace

   členka a později vedoucí folklorního souboru Kunovjan,
   vedoucí souboru Děcka z Kunovic,
   členka zastupitelstva města Kunovice 2002-2014,
   předsedkyně historické a etnografické komise rady města Kunovic od roku 2001,


  • poznámky

   Manžel Libor Habarta, nar. 1963, podnikatel.
   Děti:
   Terezie, nar. 1989.
   Julie, nar. 1992.
   Eliška, nar. 2001.


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Kunovice I"


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 21. 01. 2019