Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Josef Klvaňa

  Josef Klvaňa


  • * 22.1.1857 Vídeň (Rakousko) – † 13.8.1919 Kyjov (okr. Hodonín)


  • přírodovědec, etnograf, pedagog, fotograf a cestovatel, zakladatel moravského národopisu, středoškolský profesor na českém gymnáziu v Uherském Hradišti


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československo


  • zajímavé okolnosti

   Své dětství strávil na Záhoří, v Býškovicích či na Kroměřížsku, též na Hané, kde se setkával s různým prostředím, lidovými zvyky a hudbou. Roku 1902 byl spoluiniciátorem cesty Augusta Rodina na Moravu, při níž francouzský sochař navštívil Hroznovou Lhotu, kde měl ateliér Joža Uprka a jeho bratr, sochař Franta Uprka. Pracovní cesty vedl do západní a severní Evropy a na Balkán. Ve svém životopise mj. popsal společenský život v Uherském Hradišti na konci 19. století.


  • bydliště

   Lipník nad Bečvou, Praha, Kroměříž,
   Uherské Hradiště čp. 180 (1884-1893), čp. 231 (1893-1898),
   Kyjov,


  • vzdělání

   Piaristická reálka v Lipníku nad Bečvou 1869-1873,
   Slovanské gymnázium v Olomouci 1873-1877,
   Karlo-Ferdinandova univerzita Praha (obor přírodní vědy) 1877-1882

  • jiné pocty

   Jeho jméno dnes nese gymnázium v Kyjově.


  • dílo

   Od roku 1879 pracoval jako asistent profesora Emanuela Bořického, mineraloga a zakladatele české petrografie. Po smrti Bořického v roce 1881 přešel Klvaňa do mineralogického oddělení Musea Království českého. Zabýval se zde zkoumáním vyvřelin a dokončil a vydal tu první díl Bořického spisu Porfyry a porfyrity křemenné. Vytvořil první geologickou mapu Moravy a Slezska, později také geologickou mapu Království Českého. Je autorem prvních českých topograficko-mineralogických prací pod názvem „Nerosty Moravy a Slezska“ a „Nerosty království Českého“. Jako středoškolský profesor se věnoval sběru etnografického materiálu. Jeho práce se zabývá kartografickým znázorněním výskytu a vlastností lidových krojů na území Slovácka, pro nějž vytvořil rozsáhlou srovnávací sbírku převážně starých krojových výšivek. Při sběru národopisného materiálu významně využíval fotografie.


  • zaměstnání

   Muzeum Království českého Praha 1880-1882,
   Gymnázium Kroměříž 1882–1884,
   České státní gymnázium Uherské Hradiště (profesor přírodozpytu a lučby) 1884-1898,
   Státní reálné gymnázium v Kyjově (ředitel) 1898-1919


  • poznámky

   Syn Antonína Klvani, měšťana v Lipníku nad Bečvou, a jeho manželky Anny, roz. Žváčkové.
   Manželka Růžena, roz. Šímová, nar. 19.5.1861 Praha-Karlín, zemřela 8.5.1901 Kyjov.


  • prameny, literatura


  • školy

   České státní gymnázium Uherské Hradiště


  • stavby

   dům čp. 180
   Leoše Janáčka 180


  • související odkazy

   Wikipedie - heslo Josef Klvaňa


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 06. 04. 2019