Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Karel Nigrín

  Karel Nigrín


  • * 29.2.1904 Nové Strašecí (okr. Rakovník) – † 21.6.1982 Praha


  • skaut, politický vězeň, zakladatel K 231, středoškolský profesor, beletrista, kulturní a vlastivědný publicista, autor turistických průvodců a překladatel z angličtiny


  • pseudonym

   Karel Spal

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1939 uprchl gestapu z uherskohradišťské nemocnice do Francie, kde nejdřív učil na střední škole a poté působil jako ředitel informační sekce Československého národního výboru. V červnu 1940 odešel do Anglie, kde působil na Československém ministerstvu zahraničních věcí.
   Dne 6. února 1949 byl zatčen Státní bezpečností a v červnu 1949 byl Státním soudem odsouzen za velezradu na doživotí. Podle rozsudku měl pomoci řadě osob odejít do exilu. Amnestií mu byl trest snížen v roce 1955 na pětadvacet let. V roce 1966 byl propuštěn z vězení.
   V roce 1968 byl zvolen do čela prozatímního ústředního výboru K 231. Po srpnové okupaci se stáhl do ústraní. Až do své smrti žil pod drobnohledem Státní bezpečnosti.


  • bydliště

   Uherské Hradiště,
   Praha,
   Bratislava,


  • vzdělání

   Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1926),


  • zaměstnání

   Působil jako středoškolský učitel dějepisu a zeměpisu v Benešově, v Nových Zámcích a v Uherském Hradišti na Obchodní akademii. Po roce 1945 pracoval na ministerstvu zahraničních věcí jako vrchní odborný rada. Po "vyakčnění" v únoru 1948 odešel pracovat jako úředník na ředitelství pro cestovní ruch v Bratislavě.

  • politická orientace

   Národně socialistická strana


  • poznámky

   Klub bývalých politických vězňů (Klub 231, K 231) byla organizace sdružující politické vězně komunistického režimu uvězněné mezi únorem 1948 a počátkem let 60. Založena byla 31. března 1968 v Praze, předsedou přípravného výboru se stal prof. Karel Nigrín, tajemníkem byl zvolen Jaroslav Brodský; za členy se brzy hlásilo z celé ČSSR na 80 tisíc lidí. Po srpnové invazi byla organizace Klub 231 jako "jedno z center kontrarevoluce" zakázána a rozhodnutím státních orgánů rozpuštěna. Řada představitelů Klubu 231 po okupaci emigrovala, např. tajemník J. Brodský nebo předseda dokumentační komise klubu Ota Rambousek. V roce 1990 na Klub 231 navázala Konfederace politických vězňů Československa (nyní Konfederace politických vězňů České republiky). Jméno Klub 231 resp. jeho zkratka K 231, pod nímž je organizace známa nejvíce, je odvozeno od zákona na ochranu lidově-demokratické republiky (zákon č. 231/1948 Sb.), podle nějž byla většina politických vězňů odsouzena.


  • školy

   Obchodní akademie Uherské Hradiště (I)


  • stavby

   dům čp. 609
   V Teničkách 609


  • autor

   DoM


Aktualizováno: 19. 04. 2019