Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Alois Pražák

  JUDr. Alois Pražák


  • * 20.2.1820 Uherské Hradiště – † 30.1.1901 Vídeň (Rakousko)


  • právník, politik, čelný představitel Národní strany na Moravě v letech 1861–1879


  • šlechtický predikát

   svobodný pán (baron) - od 7. 9. 1882

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Podílel se na českém spolkovém životě v Brně. Člen různých poslaneckých komisí, poslanec za Boskovicko (1874). Též se podílel na koncepci tzv. moravské deklarace (1868). Zasloužil se o zrušení roboty, ale také o zamítnutí návrhu českých poslanců spojit české země v jeden celek (1848).

  • příčina úmrtí

   sešlost věkem


  • bydliště

   Uherské Hradiště, Mariánské nám. 71,
   Brno, Husova 14 (od roku 1873),
   Vídeň, Strohgasse 21

  • čestný občan

   25.9.1890


  • vzdělání

   gymnázium v Kroměříži,
   filosofie v Brně a v Olomouci,
   studium práv v Olomouci (1844 promoce)

  • vyznamenání a pocty

   Velkokříž Leopoldova řádu,
   rytíř Řádu železné koruny I. třídy,
   rytíř Papežského řádu sv. Řehoře

  • jiné pocty

   čestný občan Blanska, Brna a Pardubic


  • dílo

   Jeho paměti a korespondence vyšla tiskem pod názvem Paměti a listář Dra Aloise Pražáka (ed. František Kameníček).


  • zaměstnání

   od roku 1844 advokátní praxe v Brně, po roce 1848 si otevřel vlastní advokátní kancelář,
   1848 poslancem moravského zemského sněmu za velkostatek Uherské Hradiště, 1848–1849 poslancem říšského sněmu a 1861–1892 poslanec moravského zemského sněmu,
   1861–1868 a 1878–1879 přísedící moravského zemského výboru,
   1861–1864 a 1873–1892 poslanec říšské rady,
   1892–1901 člen panské sněmovny říšské rady

   nejdéle z českých ministrů úřadoval v předlitavských vládách:
   1879–1892 ministr-krajan,
   1881–1888 správce ministerstva spravedlnosti

  • politická orientace

   Česká národní strana

  • odborné a zájmové organizace

   podporovatel spolku Lípa slovanská,
   zakladatel Národní jednoty svatých Cyrila a Metoděje (pozdější Matice moravská),
   spoluzakladatel Muzejního spolku, Českého čtenářského spolku aj., 
   Mährischer Kunstverein v Brně,
   člen Taafeho vlády, jako ministr bez portfeje, pověřený řízením Ministerstva spravedlnosti,
   Moravská advokátní komora


  • hrob

   rodinná hrobka v Uherském Hradišti-Mařaticích UH-A 245-247

  • pojmenováno

   Pražákův palác (dnes součást Moravské galerie)
   Pražákova ulice (Brno - Štýřice-Horní Heršpice)
   Pražákova ulice (Ostrava-Mariánské hory)


  • obrazy

   img0214.jpg img0146.jpg


  • pojmenované ulice

   - Pražákova (Uherské Hradiště)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Ctibor Helcelet
   Antonín Mezník
   Dlouholetý přítel a pražský zpravodaj Pražákův, byl také pověřen pečovat o jeho syna Vladimíra za jeho studií v Praze.


  • partneři

   Antonie Pražáková (Škarniclová)


  • děti

   Otakar Pražák
   Vladimír Pražák st.
   Marie von Klobus (Pražáková)
   Jaroslav Pražák


  • rodiče

   Augustin Pražák
   Johanna Pražáková (Pogliesová)


  • sourozenci

   Rozalie Pražáková


  • osoba na objektech

   Rodina Pražákova
   hrob: Hrob rodiny Pražákovy


  • stavby

   velkoměšťanský dům čp. 72
   Jablonského , Mariánské náměstí 72 dům čp. 71
   Mariánské náměstí 71 Straussův sklep čp. 251
   Vinohradská 251


  • události

   12/1848
   Založení spolku Lípa Slovanská 13. 4. 1848
   Založení národní gardy


  • související odkazy

   Internetová encyklopedie dějin Brna - heslo Alois Pražák


  • autor

   DoM, CoL


Aktualizováno: 31. 10. 2017

JUDr. Alois Pražák, vůdce českých poslanců a ministr (SM UH, inv. č. 4913)