Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Jindřich Prucha

  Jindřich Prucha


  • * 29.9.1886 Uherské Hradiště – † 1.9.1914 Komarow-Osada (Polsko)


  • malíř, krajinář, pozoruhodný portrétista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   "Lidstvo bez krásy by zahynulo. Umění slouží kráse a tím nepřímo slouží lidstvu. Umění je lidstvu potřebou životní jako vzduch a světlo."
   Autorem citované myšlenky, kterou vyslovil jako pětadvacetiletý v roce 1911.

  • příčina úmrtí

   padl na haličské frontě


  • bydliště

   Uherské Hradiště, Klatovy, Čáslav, Mnichov, Praha


  • vzdělání

   Gymnázium Čáslav (maturita 1905),
   Filozofická fakulta KU v Praze (studium nedokončil),
   Mnichovská adademie


  • dílo

   Vlastní podobizna v zimním šatě (1910-11)
   cyklus Jaro v Železných horách


  • zaměstnání

   akademický malíř

  • odborné a zájmové organizace

   člen SVU Praha


  • poznámky

   Otec Josef Prucha byl ve službách četnictva, takže rodina se několikrát stěhovala při jeho přeložení. V roce 1891 se stěhují do Klatov, kde Jindřich začíná chodit do školy.
   Roku 1896 přicházejí do Čáslavi, kde o rok později Jindřich začíná navštěvovat gymnázium.
   Roku 1901 kupuje jeho otec s úmyslem usadit se zde po odchodu do penze samotu Župandu nad obcí Běstvina v Železných horách. Zde nalezne Jindřich Prucha svůj domov a kraj Železných hor se mu stává osudem.V roce 1909 končí Jindřich v samém závěru předčasně studia filozofie rozhodnut věnovat se plně malířství.
   Na přelomu let 1910 a 1911 maluje Jindřich munchovský autoportrét Vlastní podobizna v zimním šatě, vyjadřující odhodlání tvořit i pochyby o správnosti této cesty. Po tři roky jsou Jindřichovy práce vytrvale odmítány k přijetí na mánesovské členské výstavy, což Prucha těžce nese, zvláště když mnohá přijatá díla pokládá za průměrná. Teprve v roce 1911 je přijat obraz Na Kozích hřbetech na vídeňskou výstavu spolku a počátkem dalšího roku se Jindřich Prucha stává řádným členem SVU Mánes.
   Tou dobou již s otcovým požehnáním odjíždí do Mnichova studovat na akademii. Zde vznikají Pruchovy nejvyspělejší kresebné práce, jak figurální kresby na akademii, tak expresívní obrázky črtané v ulicích Mnichova. Za hlavní přínos pobytu na akademii považuje zdokonalení techniky barev. Z kreseb, které vznikly v tomto období, je však patrna kreslířská jistota a umělec si také ověřil své portrétní schopnosti. Přes nesporný pozitivní vliv Pruchovi vadí strnulost akademie.
   Nakonec již v březnu 1912 Mnichov opouští.
   V Praze se informuje o podmínkách přijetí na pražské akademii, ale odradí ho formální překážky.Nakonec studuje na pražské technice deskriptivní geometrii a profesuru kreslení u Adolfa Liebschera - škola měla vychovávat středoškolské učitele kreslení. Vyžadované precizní pojetí školních prací pozoruhodně kontrastuje s uvolněnými skicami z pražského prostředí, které vznikaly ve volném čase. Jindřich Prucha moderní umění považuje za své poslání, i když s některými trendy se nemůže ztotožnit, odmítá především kubismus. V momentě, kdy se zdá, že to bude jediný přípustný názor, chce dokonce zanechat malování. Ve škole, jako už dříve v Mnichově, však cítí, že je vlečen někam nazpět, jeho umělecký názor není slučitelný s vyděláváním peněz za cenu ústupků. Zároveň se cítí zavázán rodičům a nechce je zklamat. Tento rozpor vyústí v únoru 1913 v uměleckou i osobní krizi, uvažuje i o sebevraždě.
   V roce 1913 Prucha studia opouští.
   Na jaře 1914 maluje díla, z nichž některá jsou později označena za desetidílný cyklus pod názvem Jaro v Železných horách.
   Po mobilizaci narukuje 27. července, je ubytován v Močovicích u Čáslavi. 21. srpna, odjíždí na haličskou frontu. Oficiálně padl 1. září 1914.


  • obrazy

   img0216.jpg


  • pojmenované ulice

   Jindřicha Pruchy (Uherské Hradiště)


  • stavby

   maloměšťanský dům čp. 100
   Jindřicha Pruchy 100


  • související odkazy

   Wikipedie - heslo Jindřich Prucha


  • autor

   DoM


Aktualizováno: 01. 12. 2017

Jindřich Prucha - Melancholický portrét, nedat., (SM UH, inv. č. U 654)