Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Josef Stancl ml.

  PhMgr. Josef Stancl ml.


  • * 25.11.1884 Uherské Hradiště – † 2.8.1966 Uherské Hradiště


  • majitel lékárny U Zlaté koruny a starosta města, syn osobnosti: Josef Stancl st.


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Mezi jeho zájmy patřilo veslování, fotografování a hra na klavír a varhany, byl milovníkem vážné hudby a sborového zpěvu. V jeho domě se scházela řada umělců, např. malíři Alois Kalvoda, Stanislav Lolek, Ruda Kubíček, Jiří Heřman a zvláště Adolf Kašpar, který byl jeho osobním přítelem. V roce 1950 byla rodina nuceně vystěhována z Uherského Hradiště.


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 148-149

  • čestný občan

   23.2.1902


  • vzdělání

   české gymnázium Uherské Hradiště
   obor farmacie na univerzitě ve Vídni ukončil v roce 1906


  • zaměstnání

   výzkumná laboratoř chemicko-farmaceutická při MV MV ve Vídni 1913-1915
   vojenský lékárník 1915-1918
   spolumajitel a vedoucí lékárny, jako majitel lékárny U Zlaté koruny systematicky zlepšoval její úroveň, mj. jiné v ní vybudoval galenickou laboratoř a knihovnu odborné literatury, založil také vlastní rodinný archiv a lékárnické muzeum

  • odborné a zájmové organizace

   V roce 1926 se stal členem městského zastupitelstva a od roku 1932 členem městské rady. Za složitých politických okolností přijal v roce 1940 funkci starosty města a tento úřad vykonával do roku 1942.
   Starosta lékárnického grémia v Olomouci 1938-1948,
   člen místního hasičského sboru od roku 1907, od roku 1926 okrskovým, od roku 1929 župním a od roku 1933 zemským samaritánským náčelníkem.


  • hrob

   hřbitov Uherské Hradiště-Mařatice, UH-A 43


  • poznámky

   Děti:
   Jiří, nar. 23.8.1920 Staré Město, zemřel 1932 na tetanus.
   Ivana, nar. 2.4.1925 Uherské Hradiště, zemřela 1972, RNDr., lékárnice v Brně a okolí.
   Igor, nar. 1933 Uherské Hradiště.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Milada Stanclová (Brablcová)
   sňatek: 5.2.1920 Kroměříž


  • děti

   Igor Stancl


  • rodiče

   Josef Stancl st.
   Antonie Stanclová (von Schullern)


  • sourozenci

   Olga Čermáková (Stanclová)
   Zdeněk Stancl
   Laura Sobotková (Stanclová)
   Vojtěch Stancl
   Bruno Stancl


  • osoba na objektech

   Rodina Stanclova
   hrob: Hrob rodiny Stanclovy


  • stavby

   dům čp. 642
   Dvořákova 642 Lékárna U Zlaté koruny
   Josefa Stancla 149 Vinný sklep U Marholtů čp. 368
   Vinohradská 368


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 29. 11. 2017