Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vladislav Vaculka

  Vladislav Vaculka


  • * 3.1.1914 Uherské Hradiště-Jarošov – † 27.9.1977 Uherské Hradiště


  • malíř, sochař, grafik a ilustrátor


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Po nástupu komunistického režimu bylo Vl. Vaculkovi na začátku padesátých let zakázáno vystavovat a byl vyloučen ze Svazu výtvarných umělců. Z toho důvodu se začal věnovat keramice. V šedesátých letech se postupně navrací k malbě a grafice, věnuje se také sochařství (tvorbě bronzových plastik).

  • příčina úmrtí

   Zemřel na následky infarktu poté, co u něj doma byla provedena domovní prohlídka jako důsledek udání, že ilustroval samizdatovou sbírku básní Jana Skácela.


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 172


  • vzdělání

   Ukrajinská akademie výtvarných umění v Praze,
   AVU v Praze, studia dokončil v letech 1945-1946


  • zaměstnání

   Od roku 1969 až do odchodu do důchodu v roce 1974 vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti.

  • odborné a zájmové organizace

   člen Spolku výtvarných umělců Studio v Praze 1938,
   člen Syndikátu výtvarníků, hospodářského svazu architektů, malířů a sochařů v Praze 1939-1947,
   člen Syndikátu výtvarných umělců československých od roku 1941,
   člen Svazu výtvarných umělců 1946-1947,
   člen sdružení Mladá kulturní Morava 1948,
   člen Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské 1945-1949,
   člen Svaz československých výtvarných umělců od roku 1949,
   člen Skupiny pěti moravských malířů Brno 57 1957-1970,
   člen Sdružení Q 1969-1970


  • hrob

   hřbitov Uherské Hradiště-Mařatice, UH-A 245


  • obrazy

   img0192.jpg


  • pojmenované ulice

   Vladislava Vaculky (Mařatice)


  • osoby

   Otmar Oliva
   blízký přítel


  • partneři

   Ida Vaculková (Čermáková)
   sňatek: 3.5.1941


  • školy

   Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267


  • osoba na objektech

   Nadace Vaculkových
   pamětní deska: Pamětní deska na domě knihy Portal Pamětní reliéf
   pamětní deska: Pamětní reliéf manželů Vaculkových


  • stavby

   dům čp. 172
   Františkánská, Havlíčkova 172 dům čp. 175
   Za Humny 175


  • události

   5. 6. 1998
   Odhalení pamětní desky nadace manželů Vaculkových


  • související odkazy

   Wikipedie - heslo Vladislav Vaculka


  • autor

   DoM


Aktualizováno: 02. 12. 2017

Vladislav Vaculka, 1967 (SM UH, rodinný archiv L. Vaculíka, inv. č. 43321)