Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Josef Seifert

  JUDr. Josef Seifert


  • * 6.1.1870 Hustopeče nad Bečvou-Nový Mlýn (okr. Přerov) – † 17.8.1926 Domousnice (okr. Mladá Boleslav)


  • majitel advokátní kanceláře a politik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Po jeho smrti převzal advokátní kancelář jeho zeť Jan Renner.


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 241 (kolem 1900), čp. 293


  • vzdělání

   gymnázium v Jičíně
   právnická fakulta na české univerzitě v Praze


  • zaměstnání

   advokát v Duchcově
   advokát v Uherském Hradišti od roku 1895

  • politická orientace

   Spoluzakladatel a předseda Politického pokrokového spolku pro Slovácko v Uherském Hradišti. Po roce 1918 přestoupil z lidové strany do státoprávní, později Národní demokratické strany. Ve volbách do zemského sněmu v roce 1906 porazil staročeského kandidáta PhMr. Josefa Stancla st.

  • odborné a zájmové organizace

   člen správního výboru městské spořitelny,
   předseda finanční komise, člen školského výboru,
   člen městského výboru v letech 1912-1919
   poslanec zemského sněmu 1906-1919
   poslanec Národního shromáždění a senátor


  • poznámky

   Děti:
   Jelena, nar. 20.7.1903 Uherské Hradiště, provdaná Pechová, bytem Praha-Dejvice, Zelená 9.
   Jindřich, nar. 30.9.1904 Uherské Hradiště.
   Eugenie, nar. 12.12.1905 Uherské Hradiště.


  • obrazy

   img0136.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Eugenie Seifertová (Zvěřinová)
   sňatek: 1896


  • stavby

   dům čp. 241
   Jana Lucemburského 241 dům čp. 293
   Na Morávce, Palackého náměstí 293 Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého nám. 238, p. o.
   Palackého náměstí 238 Letní domek JUDr. Josefa Seiferta čp. 408
   Pod Rochusem 408


  • události

   1. 6. 1914
   Slavnostní otevření Slováckého muzea 17. 8. 1913
   Sjezd pokrokového studentstva 2. 10. 1910
   Předána do užívání budova sirotčince


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 13. 06. 2020

JUDr. Josef Seifert (vlevo) s Karlem Kramářem a jeho manželkou v Luhačovicích (SOkA UH, Sbírka fotografií, sign. PI-A 86)