Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Rajmund Tlusták

  Rajmund Tlusták


  • * 31.8.1863 Zlín – † 9.6.1917 Uherské Hradiště


  • učitel a zakladatel českých škol v Uherském Hradišti


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1890, kdy se česká česká strana dostala do vedení města, povolila zemská školní rada na návrh učitele Rajmunda Tlustáka provést soupis českých dětí školou povinných. Na jeho základě se 6. září 1890 usnesla školní rada statutárního města, aby od školního roku 1890/1891 byla otevřena smíšená česká obecná škola, jejímž správcem byl ustanoven právě Rajmund Tlusták. Jako člen městského výboru podporoval rozvoj škol ve městě a stavbu nové školní budovy na Komenského náměstí.
   Jeho pohřeb se konal 11. června z nové školní budovy, zúčastnilo se ho velké množství lidí, škol i spolků z okolí. Zazpíval pěvecký sbor Svatopluk a promuvil starosta města Ing. Beneš a inspektor Vala.


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 33, 157


  • vzdělání

   učitelský ústav


  • dílo

   O průběhu boje za české školství ve města sepsal v roce 1915 publikaci pod názvem "Jubilejní zpráva o 25letém trvání česk. obecného školství v Uher. Hradišti".


  • zaměstnání

   učitel na německé obecné a měšťanské škole 1888-1890
   učitel houslí na českém gymnáziu 1891-1893
   ředitel české smíšené obecné školy 1890-1896
   ředitel české chlapecké obecné a měšťanské školy 1896-1913
   ředitel české dívčí obecné a měšťanské školy 1896-1917

  • odborné a zájmové organizace

   školní inspektor pro venkovský okres Uherské Hradiště
   vedoucí pěveckého kroužku Sokola
   člen městského výboru 1900-1907


  • hrob

   hřbitov Uherské Hradiště-Mařatice, UH-A 248


  • poznámky

   Syn Tomáše Tlustáka, měšťana ve Zlíně, a jeho manželky Kateřiny, roz. Valouchové.
   Manželka Julie, nar. 1868 Bohuslavice u Kyjova, roz. Krejčiříková, dcera Dagoberta Krejčiříka, krejčího v Uherském Hradišti, a jeho manželky Marie, roz. Butulové.
   Děti:
   Ludmila, nar. 9.4.1889 Uherské Hradiště.
   Vladimír, nar. 14.11.1890 Uherské Hradiště.
   Zdeněk, nar. 4.3.1892 Uherské Hradiště, zemřel 1.2.1898 Uherské Hradiště.


  • prameny, literatura


  • školy

   Obecná a měšťanská škola dívčí Uherské Hradiště
   Obecná a měšťanská škola chlapecká Uherské Hradiště
   Obecná škola chlapecká Uherské Hradiště


  • stavby

   Atrium
   Masarykovo náměstí 157 Hradišťanka
   Protzkarova 33


  • události

   16. 9. 1913
   Otevření nové školní budovy na Komenského náměstí


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 13. 02. 2021