Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Josef Stancl st.

  PhMgr. Josef Stancl st.


  • * 25.2.1851 Vysoké Mýto (okr. Ústí nad Orlicí) – † 25.1.1924 Uherské Hradiště


  • lékárník, zemský poslanec a starosta města, otec osobnosti: Josef Stancl ml.


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Do Uherského Hradiště přišel v roce 1877, kde se přiženil na dům čp. 148, v roce 1880 se stal majitelem domu čp. 149 a maloměšťanského domu čp. 150.
   Mj. v roce 1892 založil keramický, kamnářský a cihlářský závod v Mařaticích, a když do firmy vstoupil v roce 1918 Ing. Vojtěch Stancl, dostal název Josef Stancl a syn. Podnik byl zestátněn vyhláškou ministerstva průmyslu z 29.7.1948 a začleněn do Moravskoslezských cihelen, n. p. Brno.


  • bydliště

   Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 148-149.

  • čestný občan

   1902


  • vzdělání

   reálka Vysoké Mýto,
   gymnázium Litomyšl,
   dvouleté studium farmacii na KU v Praze ukončil v roce 1873,
   podnikl studijní cestu do Německa a Švýcarska, pak pobýval na studijní praxi ve Vídni a v Brně,


  • zaměstnání

   lékárnický praktikant v Pardubicích,
   majitel lékárny U Zlaté koruny v Uherském Hradišti,
   majitel parostrojní cihelny Josef Stancl a syn v Mařaticích,

  • politická orientace

   Hlavní představitel ústavověrné, později staročeské strany v Uherském Hradišti. Politicky soupeřil především s pokrokovou lidovou stranou, která v Uherském Hradiště nad spojenými českoněmeckými kandidáty dočasně zvítězila nejdříve v letech 1903-1906 a pak definitivně v roce 1912.

  • odborné a zájmové organizace

   Poprvé zvolen do městského výboru v roce 1880, v letech 1883-1896 a 1903-1906 byl radním a v letech 1896-1903 a 1906-1912 starostou města. V letech 1886 až 1906 byla také zemským poslancem.
   V roce 1889 převzal vydavatelství listu Moravská Slovač, později zvané Slovácké noviny, které od roku 1894 vedl František Kretz. Byl podporovatelem řady vlasteneckých a humanitárních institucí, stál u uspořádání vinařské a ovocnářské výstavy v Uherském Hradišti v roce 1905 atd. Podporoval také přípravy k uspořádání národopisné výstavy, neboť byl předsedou Ústředního národopisného slováckého výboru a pod.
   Od roku 1891 jednatel a od roku 1895 předseda místního odboru Ústřední matice školské,
   předseda Zemského vinařského spolku v letech 1902-1919,
   člen Říčního a průplavního spolku,
   starosta místního dobrovolného hasičského sboru od roku 1891, od roku 1895 starostou uherskohradišťské hasičské župy.


  • hrob

   hřbitov Uherské Hradiště-Mařatice, UH-A 43


  • poznámky

   Syn Vojtěcha Stancla, obchodníka ve Vysokém Mýtě, a jeho manželky Marie, roz. Hammerové.


  • obrazy

   img0257.jpg


  • pojmenované ulice

   Josefa Stancla (Uherské Hradiště)
   - Štanclovo nábřeží (Rybárny)
   - Štanclovo nábřeží (Rybárny)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Antonie Stanclová (von Schullern)
   sňatek: 23.6.1877


  • děti

   Bruno Stancl
   Vojtěch Stancl
   Zdeněk Stancl
   Laura Sobotková (Stanclová)
   Olga Čermáková (Stanclová)

   další děti (1)...


  • osoba na objektech

   Rodina Stanclova
   hrob: Hrob rodiny Stanclovy


  • stavby

   dům čp. 111 s vinným sklepem Skryjovi
   1. máje 111 letní dům čp. 182
   Družstevní 182 Lékárna U Zlaté koruny
   Josefa Stancla 149 Stanclova cihelna
   Stará Cihelna


  • události

   1892
   Založena parostrojní cihelna Josefa Stancla 3. 7. 1889
   Začaly vycházet Slovácké noviny


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 24. 04. 2018

Josef Stancl, starosta města v letech 1896–1903 a 1907–1912 (SM UH, inv. č. 10018)