Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vincenc (Čeněk) Hajda

  brigádní generál in memoriam Vincenc (Čeněk) Hajda


  • * 26.6.1892 Zlín-Malenovice – † 5.2.1944 Kassel (Německo)


  • srbský a ruský legionář, člen Obrany národa, umučen nacisty


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Datum zařazení do jiné (další) legie: 20. 8. 1916.
   Datum zařazení do jiné (další) legie: 10. 3. 1917.
   Konec v legiích: 1920.
   Poslední útvar rakousko-uherské armády: 25. zem. p. pl.
   První útvar v legiích: 7. p. pl.
   Druhý útvar v legiích: 1. stř. pl.
   Poslední útvar v legiích: let. odd.
   Zajetí: 17. 9. 1915, Cumaň.

   Od roku 1939 člen Obrany národa, zatčen 24.9.1940.

   1916 v 1. československém střeleckém pluku, potom v 1. srbském dobrovolnickém pluku, do 1. 3. 1917 11. rota 1. střeleckého pluku v Rusku jako zástupce velitele, následně velitel 5. roty 3. střeleckého pluku a velitel 2. roty, s níž se zúčastnil bitvy u Zborova, kde úspěšně vedl úderný oddíl. Na přelomu let 1917–1918 navštěvoval školu rotních a praporních velitelů, v lednu 1918 převzal velení III. praporu pluku (mpor.). U Kyštymu 9. června 1918 utrpěl zranění, jako kapitán se v září 1918 vrátil na frontu v čele pochodové a úderné skupiny 3. pluku. V říjnu se stal majorem a od listopadu velel 1. rusko-českému pluku. Od prosince velel 3. československé eskadroně a Volžské baterii, v lednu 1919 řídil operace skupiny smíšeného československého a ruského vojska. V březnu 1919 nastoupil do čela kontrolního oddělní štábu Československého armádního sboru, v srpnu byl jmenován zástupcem generálního inspektora československého vojska se sídlem ve Vladivostoku. Do vlasti se vrátil v dubnu 1920.

  • příčina úmrtí

   zahynul ve věznici


  • bydliště

   Zlín-Malenovice
   Banská Bystrica (Slovensko)
   Olomouc
   Uherské Hradiště-Jarošov


  • vzdělání

   stavební oddělení Vyšší průmyslové školy v Brně (absolvoval 1911),
   válečná škola (1920–1921),

  • vyznamenání a pocty

   brigádní generál in memoriam (19. 2. 1947)


  • zaměstnání

   příručí a od r. 1913 stavební technik u stavební firmy v Uherském Hradišti,
   1914 narukoval k 25. zeměbraneckému pluku,
   voják z povolání (plukovník), velitel 6. Hanáckého pěšího pluku v Olomouci,
   po odchodu do zálohy se usadil v Jarošově


  • poznámky

   V Biografickém slovníku českých zemí (viz literatura) uvedeno místo a datum úmrtí: 8. 2. 1944 Mauthausen (Rakousko)


  • prameny, literatura


  • sourozenci

   Vojtěch Hajda


  • osoba na objektech

   1. a 2. světová válka
   pomník: Památník obětí obou světových válek z Jarošova


  • související odkazy

   Internetová encyklopedie dějin města Brna - heslo Čeněk Hajda
   Vojenský historický archiv Praha - legionáři


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 25. 01. 2021