Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Antonín Ingr

  plk. Antonín Ingr


  • * 29.3.1887 Vacenovice (okr. Hodonín) – † 25.2.1965 Uherské Hradiště


  • srbský a francouzský legionář, voják z povolání, člen ON, otec osobnosti: Dana Zátopková


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR,


  • zajímavé okolnosti

   Datum a místo přihlášení do legií:16.6.1916, Srbsko.
   Datum zařazení do jiné (další) legie:16.6.1916.
   Datum zařazení do jiné (další) legie: 3.5.1918.
   Konec v legiích: 31.12.1919.
   První útvar v legiích:1.srbská dobr.divise.
   Druhý útvar v legiích: 22.p.pl.
   Poslední útvar v legiích: 22.p.pl.
   Zajetí:10.8.1914, Halič.
   Za okupace byl zatčen v akci Albrecht der Erste v den vypuknutí války, vězněn v Brně na Špilberku, poté v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald.


  • bydliště

   Vacenovice čp. 46 (rodný dům)
   Uherské Hradiště 1930-1940, 1945-1965,
   Buchlovice 1940-1945,


  • vzdělání

   Obecní gymnázium v Kyjově 1900-1908,

  • vyznamenání a pocty

   Rytířský řád Leopolda I. (Belgie) 1921,
   Čs. revoluční medaile roku 1923,
   Pamětní kříž Dobrogea (Rumunsko) roku 1923,
   Spomenica za rat (Srbsko) roku 1924,
   Medaile Commemorative Francaise de la Grande Guerre (Francie) roku 1924,
   Čs. válečný kříž 1918 roku 1925,
   Čs. válečný kříž 1939 roku 1946,

  • jiné pocty

   čestný občan Vacenovic 1945


  • zaměstnání

   základní vojenská služba 1909-1911,
   Občanská záložna Kyjov 1911-1914,
   vojenská služba 1914-1946 (velitel pěšího pluku č. 27 v Uherském Hradišti v letech 1935-1939, vojenský velitel okresu Uherské Hradiště roku 1945),

  • odborné a zájmové organizace

   člen Svazu čs. důstojníků, pobočka Uherské Hradiště


  • hrob

   pohřben s vojenskými poctami ve Vacenovicích


  • poznámky

   Syn Vincence Igra a jeho manželky Františky, roz. Babíkové.


  • osoby

   Jan Sergej Ingr
   vzdálený příbuzný


  • partneři

   Františka Ingrová (Babičková)
   sňatek: 17.51914 Milotice


  • děti

   Dana Zátopková (Ingrová)


  • stavby

   dům čp. 589
   Husova 589 Velké kasárny
   Sokolovská 521


  • související odkazy

   Internetová encyklopedie dějin Brna - heslo Antonín Ingr
   Vojenský historický archiv Praha - legionáři


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 02. 01. 2021