Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Emil Žejglic

  Emil Žejglic


  • * 29.1.1885 Hřivínův Újezd (okr. Zlín) – † 1.1.1958 Uherské Hradiště


  • ruský legionář, učitel a první předseda ONV Uherské Hradiště


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Datum zařazení do jiné (další) legie:15.8.1916.
   Konec v legiích: 23.4.1920.
   Poslední útvar rakousko-uherské armády: 3.p.pl.
   První útvar v legiích:štáb 1.div.
   Poslední útvar v legiích: jízd.odd. štábu div.
   Zajetí:23.10.1914, Ivanogorod.

   V roce 1939 v zajišťovací vazbě, roku 1940 předčasně penzionován, v roce 1945 rehabilitován.


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 241


  • vzdělání

   české gymnázium Uherské Hradiště 1897-1905
   učitelský ústav Kroměříž 1906-1910


  • zaměstnání

   učitel na Kroměřížsku 1906-1914
   učitel na měšťanské škole v Uherském Hradišti 1914-193469
   ředitel měšťanské školy chlapecké 1934-1940

  • politická orientace

   člen KSČ od roku 1945

  • odborné a zájmové organizace

   radní města 1924-1928
   předseda obce legionářské v okrese Uherské Hradiště
   předseda revolučního národního výboru 1945
   předseda ONV Uherské Hradiště 1945-1946


  • hrob

   hřbitov Uherské Hradiště-Mařatice, UH-U 254


  • poznámky

   Manželka Božena, roz. Filipcová, zemřela 1977, sňatek 7.6.1910.
   Dcera Božena, nar. 28.6. 1911 Hulín, provdaná Matoušková, učitelka.


  • obrazy

   img0048.jpg


  • prameny, literatura


  • školy

   Měšťanská škola chlapecká Uherské Hradiště


  • stavby

   dům čp. 233
   Jana Lucemburského 233 dům čp. 241
   Jana Lucemburského 241


  • události

   1. 5. 1945
   Ustavení národních výborů ve městě a v okolních obcích


  • související odkazy

   Vojenský historický archiv Praha - legionáři


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 28. 09. 2017

Emil Žejglic. (SM UH)