Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

František Beneš

  Ing. František Beneš


  • * 29.12.1864 Hruška (okr. Přerov) – † 26.1.1940 Uherské Hradiště


  • civilní geometr a starosta města


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko,ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Do Uherského Hradiště přišel v roce 1896. Mj. se zasloužil o řešení obtížné zásobovací situace během 1. světové války. V jeho sklepě v Mařaticích bylo slavnostně oznámeno vyhlášení samostatné Československé republiky 28. října 1918.


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 231,

  • čestný občan

   27.1.1917


  • vyznamenání a pocty

   rytířský kříž řádu Františka Josefa za občanské zásluhy (v prosinci 1916)


  • dílo

   První polohopisný plán města Uherského Hradiště.


  • zaměstnání

   civilní geometr a podnikatel,
   starosta města 1912-1930,

  • politická orientace

   Představitel lidové pokrokové strany a zakladatel místní organizace České státoprávní demokracie (27.4.1918), pozdější Československé národní strany demokratické. Za války byl aktivním spolupracovníkem protihabsburského domácího odboje Mafie.

  • odborné a zájmové organizace

   člen městského výboru od roku 1906,


  • hrob

   hřbitov Uherské Hradiště-Mařatice, UH-A 159


  • poznámky

   Manželka Zdena, roz. Hrdličková, nar. 1875 ve Mšeně (okr. Mělník), manželé byli bezdětní.


  • obrazy

   img0260.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Dominik Fey


  • osoba na objektech

   František Beneš
   hrob: Hrob starosty Františka Beneše


  • stavby

   dům čp. 174
   Hradební 174 dům čp. 231
   Palackého náměstí 231 dům čp. 395
   Vinohradská 395


  • události

   28. 10. 1918
   Vyhlášení vzniku samostatného Československa 1. 6. 1914
   Slavnostní otevření Slováckého muzea 16. 9. 1913
   Otevření nové školní budovy na Komenského náměstí 17. 8. 1913
   Sjezd pokrokového studentstva 29. 6. 1913
   Návštěva ministra veřejných prací Otakara Trnky
   další události (1)...


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 18. 01. 2021

Ing. František Beneš, geometr a dlouholetý starosta města v letech 1912–1930 (SM UH, inv. č. 4917)