Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Jan Filipec

  Jan Filipec


  • * 1431 Prostějov – † 17.6.1509 Uherské Hradiště


  • biskup a kancléř krále Matyáše Korvína, zakladatel a mecenáš františkánského kláštera


  • šlechtický predikát

   povýšen do šlechtického stavu 1476


  • zajímavé okolnosti

   Uvažoval o větší církevně-správní reformě na Moravě a je zřejmě také autorem poznámky v „Granum cathalogi praesulum Moravie" (seznamu moravských biskupů) o tom, že po zániku Velké Moravy bylo sídlo moravského biskupství přeneseno do Kunovic.


  • bydliště

   Uherské Hradiště, františkánský klášter


  • vzdělání

   městská škola v Prostějově


  • zaměstnání

   písař ve službách moravského zemského hejtmana Jana z Cimburka a na Tovačově,
   od roku 1469 ve službách uherského krále Matyáše,
   roku 1476 jmenován biskupem ve Velkém Varadínu (dnešní Oradea Mara) v Rumunsku,
   po smrti biskupa Tasa z Boskovic roku 1482 spravoval též olomouckou diecézi,
   roku 1486 tajným kancléřem krále Matyáše Korvína,
   dne 10. června 1492 ve Vratislavi vstoupil do františkánského řádu


  • hrob

   Uherské Hradiště, františkánský klášter


  • poznámky

   Otec měšťan Filip pracoval jako olejnický mistr a vedle nejstaršího syna Jana měl ještě děti Mikuláše, Zuzanu a Dorotu.
   Jan Filipec se zakladatelem a mecenášem kláštera observantů OFM v Uherském Hradišti a k podpoře kláštera získal svoje příbuzné z vladyckého rodu, píšícího se po Vojslavicích v Čechách, i tehdejšího držitele buchlovského zboží, Smila z Moravan.
   Svým nesporným vlivem zajistil pro svou sestru Zuzanu a jejího manžela Duchka z Bydžova, respektive jejich syna Jana, výnosný statek tvořený městečkem Kunovicemi a jejich okolím.


  • obrazy

   img0128.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • stavby

   Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Uherské Hradiště
   Františkánská, Velehradská třída 124 Kostel Zvěstování Panny Marie
   Františkánská


  • události

   1/1511
   Návštěva krále Vladislava Jagellonského 15. 9. 1491
   Založení františkánského kláštera


  • související odkazy

   Wikipedie - heslo Jan Filipec


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 02. 09. 2017

Fiktivní portrét Jana Filipce (SOkA UH)