Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Antonín Gába

  doc. PhDr. Antonín Gába, CSc.


  • * 10.3.1922 Uherské Hradiště – † 05.2012 Ostrava


  • vedoucí Státního archivu v Uherském Hradišti, tajemník OV KSČ a vysokoškolský učitel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 349
   Brno
   Ostrava


  • vzdělání

   Reálné gymnázium Uherský Brod, maturita Reálné gymnázium Uherské Hradiště 1941
   FF MU Brno, obor historie-zeměpis (dálkové studium) 1945–1948


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   učitel na středních školách 1946–1950
   vedoucí Okresního archivu Uherské Hradiště 1947–1950
   vedoucí Krajského archivu Uherské Hradiště 1950–1954
   vedoucí Státního archivu Uherské Hradiště 1954–1959
   středoškolský učitel 1959–1963
   ideologický tajemník (1963–1969) a organizační tajemník (1969–1971) OV KSČ Uherské Hradiště
   vysokoškolský učitel na VŠZ v Brně 1970–1990

  • politická orientace

   člen KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   člen MNV Uherské Hradiště 1954–1960


  • poznámky

   Manželka Jaroslava, nar. 1924.
   Děti:
   Jaroslav, nar. 1944.
   Vladimíra, nar. 1951.


  • prameny, literatura


  • děti

   Vladimíra Gábová


  • rodiče

   Antonín Gába


  • školy

   Jedenáctiletá (Dvanáctiletá) střední škola Uherské Hradiště
   Střední všeobecně vzdělávací škola Uherské Hradiště


  • stavby

   Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Uherské Hradiště
   Františkánská, Velehradská třída 124 Hotel Grand
   Palackého náměstí 349


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 03. 11. 2018