Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Innocenc Ladislav Červinka

  PhDr. Innocenc Ladislav Červinka


  • * 1.2.1869 Břest (okr. Kroměříž) – † 3.10.1952 Brno


  • civilní geometr, archeolog a vlastivědný pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Ve své době vlastnil jednu z největších archeologických sbírek (na 4 000 artefaktů), kterou odkoupilo Moravské zemské muzeum v Brně roku 1904.


  • bydliště

   Břest čp. 108 (rodný dům),
   Uherské Hradiště čp. 34 1897–1905,
   Kojetín 1905–1933,
   Brno, Lerchova 55 1934–1952


  • vzdělání

   střední škola v Přerově,
   Vysoká škola zemědělská ve Vídni,
   FF MU v Brně (1927 titul PhDr.)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   lesní příručí (adjunkt),
   civilní geometr (v Uherském Hradišti ve stavební kanceláři firmy Dominik Fey a Ing. František Beneš),
   Státní archeologický ústav od roku 1919,
   konzervátor Moravského muzea v Brně (externě v letech 1924–1933),
   vrchní komisař správní osvětové služby 1927

  • odborné a zájmové organizace

   člen Vlasteneckého musejního spolku v Olomouci od roku 1888,
   zakladatel a předseda Musejního archeologického klubu v roce 1906,
   vydavatel časopisu Pravěk


  • hrob

   urna je dnes uložena v Moravském zemském muzeu v Brně

  • čestný hrob

   Břest, odhalení 31. 10. 2002


  • poznámky

   Syn Tomáše Červinky z Břestu a jeho manželky Františky, roz. Kozáčkové.
   Děti:
   Marie, nar. 6 3.1898 Uherské Hradiště, provdána 31.3.1935 v Plzni za Ladislava Kubeše.
   Vladimír, nar. 15.8.1899 Uherské Hradiště, ředitel Městské spořitelny v Uherském Hradišti.
   Ladislav, nar. 19.9.1900 Uherské Hradiště, zemřel 18.1.1901 Uherské Hradiště.
   Jarmila, nar. 17.12.1901 Uherské Hradiště.
   Drahomíra, nar. 7.4.1906 Kojetín.
   Ladislav (Ing.), nar. 16.5.1912 Kojetín, zemřel 22.12.1975 Brno, architekt.
   Olga, nar. 23.12.1913 Kojetín.


  • obrazy

   img0184.jpg


  • partneři

   Anna Červinková (Sojáková)
   sňatek: 27.4.1897 Uherské Hradiště Olga Červinková (Vrtělová)
   sňatek: 24.10.1905 Brno-Staré Brno Růžena Červinková (Jančíková)
   sňatek: 4.6.1911 Kojetín


  • sourozenci

   Josef Červinka


  • stavby

   dům U Hroznu
   Masarykovo náměstí 34


  • související odkazy

   Internetová encyklopedie dějin Brna - heslo Červinka Inocenc Ladislav


  • autor

   DoM, CoJ


Aktualizováno: 09. 03. 2019

Dr. Innocenc Ladislav Červinka (SM UH, inv. č. 4896)