Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Richard Belcredi

  Richard Belcredi


  • * 12.2.1823 Jimramov (okr. Žďár nad Sázavou) – † 2.12.1902 Gmunden (Rakousko)


  • velkostatkář a politik; ministerský předseda rakouské vlády (1865–1867); poslanec říšské rady (1861–1865 a 1871), českého (1864–1865 a 1871) a slezského (1861–1864) zemského sněmu; český místodržitel; slezský zemský prezident; prezident správního soudního dvoru; doživotní člen panské sněmovny (1881–1902), čestný občan města


  • šlechtický titul

   hrabě

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • čestný občan

   12.1.1866


  • vzdělání

   soukromé vzdělání,
   právnická fakulta v Praze a ve Vídni

  • vyznamenání a pocty

   rytíř Řádu zlatého rouna,
   nositel velkokříže Řádu sv. Štěpána,
   rytíř královského pruského Korunního řádu 1. třídy

  • jiné pocty

   c. k. komoří a tajný rada


  • zaměstnání

   ve služebních letech 1844–1848, 1855–1867 a 1881–1895 působil v Brně, Olomouci, Znojmě, Opavě, Praze a Vídni

  • politická orientace

   Národnostně smířlivý politik, jako ministerský předseda začal s administrativní decentralizací, prosazoval restrukturalizaci dosavadního systému výkonné a soudní moci. Byl zastáncem zřízení samosprávy korunních zemí a posílení autonomie rakouských národů.

  • odborné a zájmové organizace

   člen historicko-statistické sekce Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy


  • prameny, literatura


  • související odkazy

   Internetová encyklopedie dějin Brna - heslo Richard Belcredi


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 02. 09. 2017