Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Jan Rozkošný

  Jan Rozkošný


  • * 19.10.1855 Křenovice (okr. Přerov) – † 27.3.1947 Brno


  • rolník v Křenovicích na Hané, národohospodář a politik, čestný občan města


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Křenovice

  • čestný občan

   29.6.1892


  • vzdělání

   hospodářská škola v Přerově (1869)

  • čestný doktorát

   Česká vysoká škola technická v Brně (6. 3. 1926)


  • zaměstnání

   od roku 1873 hospodář na statku v Křenovicích,
   od roku 1882 starosta Křenovic,
   1887 založil v Křenovicích pokračovací zemědělské kursy, ve kterých vyučoval

  • politická orientace

   představitel agrární strany

  • odborné a zájmové organizace

   předseda Ústředního sboru Zemědělské rady moravské,
   řádný člen Národohospodářského ústavu při České akademii věd a umění v Praze,
   předseda Ústředního svazu hospodářských společenstev v ČSR,
   předseda České hospodářské společnosti na Moravě,
   od roku 1886 poslanec moravského zemského sněmu,
   od roku 1887 poslanec rakouské říšské rady za staročeskou stranu,
   senátor Národního shromáždění za agrární stranu 1920–1935


  • prameny, literatura


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 28. 04. 2017