Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Gustav Habrman

  Gustav Habrman


  • * 26.1.1864 Česká Třebová (okr. Ústí nad Orlicí) – † 22.3.1932 Praha


  • český a československý politik, poslanec, senátor a ministr vlád Československé republiky za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou, novinář, čestný občan města


  • pseudonym

   Josef Sum

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Byl stoupencem radikálního křídla socialistického dělnického hnutí kolem Josefa Hybeše a Josefa Boleslava Pecky.
   Účastnil se mezinárodních socialistických kongresů, napč. 1912 v Basileji a 1917 ve Stockholmu.
   Za první světové války udržoval kontakty s T. G. Masarykem a zasazoval se o oddělení českých zemí od Rakouska. Jako člen československého Národního výboru v Praze se koncem října 1918 podílel v Ženevě na jednání mezi představiteli domácího a zahraničního odboje.
   Roku 1924 inicioval zákon o všeobecném pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáři, r. 1925 potom zákon o pojištění osob samostatně hospodařících.


  • bydliště

   Česká Třebová,
   Vídeň (Rakousko),
   New York, Cleveland, Chicago (USA),
   Plzeň, Praha.

  • čestný občan

   27.11.1918


  • vzdělání

   vyučený soustružník (Česká Třebová),
   vyučený fotograf (Rokytnice v Orlických horách),
   externě studoval americké právo na Lake Forest College v Chicagu (1896)


  • zaměstnání

   soustružnické dílny ve Vídni (od 1879 jako tovaryš),
   fotograf v New Yorku a Clevelandu,
   tiskařské závody v Chicagu,
   v Chicagu redigoval Právo lidu, 1897 působil v redakci newyorských novin Hlas lidu,
   redaktorem brněnských novin Rovnost (1897–1900),
   redakce Dělnických listů ve Vídni (1900),
   šéfredaktorem plzeňských periodik Nová doba a Obzor (od 1901),
   poslanec říšské rady za volební obvod Plzeň-venkov (1907–1918),
   poslanec Revolučního národního shromáždění (1919–1920) a poslanec Národního shromáždění (1920–1925),
   ministr školství a národní osvěty (1918–1920),
   senátor Národního shromáždění (1925–1932).

  • odborné a zájmové organizace

   Národní tělocvičná jednota (v USA),
   Dělnicko-americký Sokol (v USA, byl jedním ze zakladatelů této organizace),
   Unie dřevodělníků,
   Volná myšlenka,
   Česká strana sociálně demokratická, resp. Československá siociálně demokratická strana dělnická (zde po r. 1918 představitelem pravicového křídla v opozici k marxistické levici vedené B. Šmeralem),
   Ústřední vzdělávací spolek Jarost,
   Dělnická beseda v Plzni (po 1921),
   Svaz textilního dělnictva (řadu let předsedou).


  • prameny, literatura


  • související odkazy

   Wikipedie - heslo Gustav Habrman


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 25. 01. 2021