Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Lubor Niederle

  prof. PhDr. Lubor Niederle


  • * 20.9.1865 Klatovy – † 14.6.1944 Praha


  • český slavista, antropolog, etnolog, archeolog a muzejník, čestný občan města


  • pseudonym

   L. Novotný

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Praha

  • čestný občan

   31.10.1935


  • dílo

   Spolu s Čeňkem Zíbrtem založil a nějakou dobu i vedl přední český národopisný časopis Český lid. Z roku 1903 pochází Niederleho Národopisná mapa uherských Slováků. V roce 1910 vydal spolu s K. Buchtelou Rukověť české archeologie, která dala základ modernímu obrazu pravěku. Jeho zájem se začal postupně soustředit hlavně na slovanskou archeologii; výsledkem jsou Slovanské starožitnosti - soubor knih, mnohosvazkové dílo vycházející několik let a nově se věnující např. etnogenezi Slovanů, jejich pravlasti a vůbec podávající nový, všestranný pohled na problematiku. Aktivní byl i v Národopisném muzeu. Niederle je také ještě z dob svých začátků autorem knihy Lidstvo v době předhistorické, dále redigoval např. Památky archeologické.


  • zaměstnání

   univerzitní profesor v Praze (1898)


  • poznámky

   Díky Niederlovi byl založen Státní archeologický ústav, dnešní Archeologický ústav Akademie věd České republiky. Byl i jeho prvním ředitelem.


  • události

   27. 3. 1895
   Schůze k Národopisné výstavě v Praze


  • související odkazy

   Wikipedie - heslo Lubor Niederle


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 16. 05. 2017