Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Antonín Breitenbacher

  doc. PhDr. et ThDr. Antonín Breitenbacher


  • * 12.2.1874 Uherské Hradiště-Jarošov – † 8.8.1937 Kroměříž


  • římskokatolický kněz, historik, arcibiskupský knihovník a archivář


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Z kroměřížského zámeckého archivu vybudoval seriózní vědecký ústav.


  • bydliště

   Uherské Hradiště-Jarošov,
   Kroměříž


  • vzdělání

   české gymnázium Uherské Hradiště 1884-1892,
   bohoslovecká fakulta Olomouc 1892-1896,
   univerzita Innsbruck 1898 (doktorát 1903)


  • dílo

   Dějiny arcibiskupské obrazárny v Kroměříži.
   Soupis zámeckého hudebního archivu.
   Odborné články v Časopise archivní školy a v Časopise Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci.


  • zaměstnání

   středoškolský profesor dějepisu a zeměpisu na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži do roku 1921,
   zámecký knihovník a archivář Kroměříž 1915-1937,
   docent MU Brno

  • odborné a zájmové organizace

   arcibiskupský kanovník,
   člen historické komise pro vydávání pramenů dějin moravských při Matici moravské,
   člen Královské české společnosti nauk v Praze


  • poznámky

   Syn čtvtláníka Josefa Breitenbachera z Jarošova.


  • prameny, literatura


  • stavby

   dům čp. 36
   Na Návsi 36


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 14. 02. 2018