Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

František Perútka

  František Perútka


  • * 14.8.1840 Kelč (okr. Vsetín) – † 25.5.1915 Uherské Hradiště


  • kněz, středoškolský profesor náboženství, spoluzakladatel českého gymnázia v Uherském Hradišti


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   V letech 1872-1875 vlastnil vinohradní domek se sklepem čp. 378 v Mařaticích a okolo roku 1900 novostavbu domu čp. 230 v Uherském Hradišti.


  • bydliště

   Kelč, Potštát, Olomouc, Želechovice,
   Uherské Hradiště čp. 94 (r. 1880), čp. 220 (r. 1890), čp. 230 (1900) a čp. 71 (1910)


  • vzdělání

   Teologická fakulta Olomouc (vysvěcen na kněze r. 1866)

  • jiné pocty

   konsistorní rada,
   čestný člen Učitelské jednoty pro Uherské Hradiště-město a Uherské Hradiště-venkov


  • dílo

   Vydal v českém jazyce dějiny Starého a Nového zákona.


  • zaměstnání

   kaplan a katecheta v Želechovicích 1866-1869,
   katecheta na německém gymnáziu v Uherském Hradišti 1869-1884,
   katecheta na českém gymnáziu v Uherském Hradišti 1884-1888,
   školní inspektor pro okres Uherské Hradiště-venkov 1888-1891,

  • odborné a zájmové organizace

   jednatel spolku Měšťanská beseda v Uherském Hradišti,
   člen Matice školské na podporu zbudování českého gymnázia v Uherském Hradišti,
   předseda okresní školní rady pro okres Uherské Hradiště-venkov v letech 1891-1913,


  • hrob

   hřbitov ve Starém Městě


  • poznámky

   Syn Ignáce Perútky, měšťana a řezníka v Kelči, a jeho manželky Marie Anny, roz. Vážanské.


  • prameny, literatura


  • školy

   Reálné gymnázium (německé) Uherské Hradiště
   České státní gymnázium Uherské Hradiště


  • stavby

   dům čp. 230
   Jana Lucemburského 230 dům čp. 378
   Vinohradská 378


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 30. 04. 2019