Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Jan Huňka

  Jan Huňka


  • * 6.5.1901 Jalubí (okr. Uherské Hradiště) – † 30.12.1990 Uherské Hradiště


  • kněz, církevní historik a uherskohradišťský zpovědník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Byl silně krátkozraký, měl ale výbornou paměť. Za okupace vyšetřován nacisty, komunisty zatčen 5.6.1950 a v Praze ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 8 letům vězení. Pobýval ve věznicích na Mírově, v Mladé Boleslavi a ve Valdicích, odkud se vrátil 2.12.1957.


  • bydliště

   Jalubí čp. 226 (rodný dům),
   Uherské Hradiště, Dlouhá čp. 228 od roku 1974


  • vzdělání

   české gymnázium Uherské Hradiště (maturita 1921),
   teologická fakulta Olomouc 1921-1925 (vysvěcen na kněze 5.7.1925)

  • jiné pocty

   čestný kanovník Kolegiální kapituly u sv. Mařice v Kroměříži (1986)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   kooperátor v Jednově-Suchdole 1925-1934,
   kooperátor v Hrabyni 1934-1937,
   kooperátor ve Svatobořicích-Mistříně 1937-1941,
   farář v Horním Němčí 1941-1950,
   od roku 1968 výpomocný duchovní ve veřejné duchovní správě,
   zpovědník ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie 1974-1990

  • odborné a zájmové organizace

   v přidělených farnostech působil v místních organizacích Orla
   člen Matice javořinské


  • hrob

   pohřben v Jalubí


  • poznámky

   Syn Floriána Huňky ze Starého Města a jeho manželky Josefy, roz. Maňáskové.
   Spolupracovník Antonína Šuránka (1902-1982).


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Z horněmčanské kroniky Jana Huňky"


  • stavby

   dům čp. 228
   Dlouhá 228


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 06. 08. 2019