Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Antonín Zelnitius

  Antonín Zelnitius


  • * 12.4.1876 Uherské Hradiště – † 3.3.1957 Staré Město (okr. Uherské Hradiště)


  • učitel a amatérský archeolog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Podařilo se mu rozpoznat hroby po léta ničené při těžbě písku v Klečkově písečníku v poloze Na Valách jako velkomoravské a upozornil na důležitost nálezů pocházejících z těchto hrobů. Postupně se mu podařilo Na Valách odkrýt více než 300 velkomoravských hrobů a několik desítek sídlištních objektů. Mezi jeho nejznámější objevené artefakty patří nákončí opasku se skly a almadiny (on sám se domníval, že se jedná o ozdobu čelenky).


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 168 (rodný dům), čp. 85
   Staré Město


  • vzdělání

   německo-český učitelský ústav Vídeň (1998)

  • vyznamenání a pocty

   papežský řád Pro Ecclesiae et Pontifice
   cena Gottwaldovského kraje za celoživotní dílo

  • jiné pocty

   čestný občan Starého Města (17.10.1929)
   čestný občan Velehradu


  • dílo

   Slovanské pohřebiště ve Starém Městě u Uh. Hradiště. 1929.
   Své nálezy publikoval ve Sborníku velehradském. Již tehdy obhajoval své závěry proti oponentům, že velkomoravský Veligrad je totožný s lokalitou dnešního Starého Města.


  • zaměstnání

   školský bratr v Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku, Litoměřicích a v Praze 1898-1921
   učitel ve Starém Městě 1921-1922 a 1923-1930
   učitel v Hluku 1922-1923
   řídící učitel obecné školy na Velehradě 1930-1939
   vedoucí archeologických výzkumů ve Starém Městě do roku 1947

  • odborné a zájmové organizace

   Z jeho popudu byl ustaven 27.12.1922 Muzejní spolek Starý Velehrad - Staré Město se sídlem ve Starém Městě,
   inicioval vznik muzea ve Starém Městě 29.5.1927,
   jeho zásluhou problematika Starého Města vešla ve všeobecnou známost a o staroměstské nálezy se začaly zajímat veličiny meziválečné evropské archeologie.


  • hrob

   pohřben v Uherském Hradišti-Mařatice


  • poznámky

   Syn Jana Zelnitia, obuvníka v Uherském Hradišti, a jeho manželky Marie, roz. Rodrové. Jeho rod je doložen v Uherském Hradišti již od 16. století.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Josefa Zelnitiusová (Elsingerová)
   sňatek: 16.7.1924
   Hluk


  • objekty

   Pamětní deska kaple sv. Rozalie
   pamětní deska: Pamětní deska připomínající kapli sv. Rozalie


  • stavby

   dům čp. 168
   Františkánská 168 kaple sv. Rozálie
   Mariánské náměstí maloměšťanský dům čp. 85
   Otakarova 85


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 15. 10. 2017