Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Oldřich Halma

  Oldřich Halma


  • * 10.12.1907 Přerov – † 21.3.1985 Uherské Hradiště


  • učitel, sbormistr, dirigent


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Upravoval lidové písně hlavně ze Slovácka pro mužské, ženské, smíšené i dětské sbory, v roce 1943 obnovil činnost Slovácké filharmonie.


  • bydliště

   Přerov
   Uherské Hradiště


  • vzdělání

   gymnázium v Přerově,
   učitelský ústav v Přerově,
   konzervatoř v Brně (kvůli nedostatku peněz musel studia po roce zanechat),
   důstojnická škola v Olomouci,
   sbormistrovská škola OPUS v Brně


  • zaměstnání

   učitel na škole v Luhačovicích (1931/1932), v Uherském Brodě (1932–1934),
   od roku 1934 učitel na chlapecké škole v Uherském Hradišti (učil zde mj. matematiku a kreslení),
   ředitel 2. základní devítileté školy 1961–1972

  • odborné a zájmové organizace

   členem mužského sboru Tyrš a symfonického orchestru Přerub v Přerově,
   řídil Pěvecké sdružení sokolské v Uherském Brodě,
   dirigent pěveckého sboru Svatopluk,
   člen a sbormistr Pěveckého sdružení moravských učitelů (1939–1980, od 1973 umělecký šéf a dirigent, 1978 čestný dirigent),
   Slovácká filharmonie (od r. 1943, od r. 1951 Slovácký symfonický orchestr)


  • poznámky

   jeho otec byl železniční zřízenec a amatérský muzikant,
   roku 1934 se oženil s učitelkou Růženou Jůzovou, spolu měli dceru Věru,
   jeho bratr František (nar. 16. 10. 1912 v Přerově, zemř. 7. 2. 1994 v Moravském Berouně) byl také hudebníkem, hrál na violoncello, byl členem Moravského klavírního tria v Olomouci, 1944 se stal koncertním mistrem orchestru Českého rozhlasu v Praze, byl také členem Pražského klavírního tria (1943–1945), Heroldova kvarteta (1946–1954) a Kociánova kvarteta (od r. 1955).


  • obrazy

   img0185.jpg


  • prameny, literatura


  • školy

   2. Základní devítiletá škola Uherské Hradiště


  • související odkazy

   Knihovna BBB - heslo Oldřich Halma


  • autor

   DoM, CoM


Aktualizováno: 25. 01. 2021

Oldřich Halma (SM UH, fond MěÚ Uh. Hradiště, inv. č. 69632)