Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Bedřich Autrata st.

  Bedřich Autrata st.


  • * 26.4.1907 Brno – † 1973


  • učitel a kulturní pracovník, kronikář Vések


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   V obci Hradná se zapsal do povědomí lidí obětavou pomocí v době hospodářské krize.


  • bydliště

   Uherské Hradiště-Vésky čp. 44,
   Uherské Hradiště-Míkovice


  • vzdělání

   reálka Brno,
   učitelský ústav Spišská Nová Ves (Slovensko) 1932-1933

  • jiné pocty

   V obci Hradná mu byl v roce 1965 odhalen památník


  • zaměstnání

   učitel v Hradné (Slovensko) 1933-1937,
   učitel v Míkovicích, Podolí, Véskách a Popovicích 1937-1969,

  • odborné a zájmové organizace

   organizátor ochotnického divadla v Míkovicích, podílel se na divadelní výpravě,
   vyučoval hře na housle,
   kronikář obce Vésky 1960-1965,


  • prameny, literatura


  • stavby

   Petrklíč, o. p. s. - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
   Na Krajině 44


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 07. 05. 2019