Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Baltazar Motal

  Baltazar Motal


  • * 6.1.1880 Lešany (okr. Prostějov) – † 27.7.1959 Uherské Hradiště-Míkovice


  • učitel a osvětový pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Do Míkovic přišel v roce 1899 z Lešan u Prostějova. Za okupace se zapojil do protifašistického odboje.


  • bydliště

   Uherské Hradiště-Míkovice čp. 44


  • vzdělání

   učitelský ústav


  • zaměstnání

   učitel v Míkovicích 1899-1925
   řídící učitel v Míkovicích 1925-1939

  • odborné a zájmové organizace

   předseda místního odboru Národní jednoty, předseda okresní odbočky Osvětového sboru, předseda okresní pobočky Zemského ovocnického spolku, vedoucí Čs. Červeného kříže, knihovník obce, v letech 1925-1945 první kronikář obce Míkovice,
   spoluzakladatel dobrovolného hasičského sboru v Míkovicích,


  • hrob

   pohřben Uherské Hradiště-Míkovice


  • poznámky

   Manželka Františka, roz. Malinová, nar. 28. 10. 1891 Míkovice.
   Děti:
   Jaromír, nar. 3. 12. 1912 Míkovice.
   Jarmila, nar. 13.4.1922 Míkovice.
   Světluška, nar. 27.11.1930 Míkovice.


  • obrazy

   img0693.jpg


  • prameny, literatura


  • stavby

   dům čp. 49
   Hlavní 49 dům čp. 44
   Podboří 44


  • události

   31. 10. 1920
   Založen dobrovolný hasičský sbor v Míkovicích


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 20. 04. 2021

Baltazar Motal, řídící učitel v Míkovicích (zdroj: Ovocnické noviny 7, 1941, č. 8.)