Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

August Emanuel Lorenc Schöbl

  August Emanuel Lorenc Schöbl


  • * 2.12.1799 Praha


  • c. k. ministerský rada, krajský hejtman a zemský poslanec, čestný občan města


  • šlechtický titul

   rytíř

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1848 přijal v Uherském Hradišti Josefa Václava Friče.


  • bydliště

   Praha, Kouřim, Linec
   Uherské Hradiště
   Vídeň

  • čestný občan

   12.9.1851


  • vzdělání

   juristicko-politická studia v Praze ukončil v roce 1822

  • vyznamenání a pocty

   Leopoldův řád

  • jiné pocty

   Dne 12.10.1865 povýšen do rytířského stavu za zásluhy o stát a obecné blaho.


  • zaměstnání

   konceptní praktikant při krajské správě v Kouřimi 1822-1828
   komisař zemské správy v Linci 1828-1834
   prezidiální sekretář a guberniální rada u moravsko-slezského gubernia v Brně 1834-1847
   krajský hejtman uherskohradišťského kraje 1847-1849
   c. k. vrchní a ministerský finanční rada Vídeň 1850-1861


  • politická orientace

   centralistická strana

  • odborné a zájmové organizace

   Poslanec frankfurtského sněmu v roce 1848 za město Uherské Hradiště.
   Poslanec zemského sněmu od 26.3.1861 ve II. kurii za Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Bzenec a Veselí nad Moravou. Zabýval se otázkami regulace řeky Dyje a problematikou kontribuce.


  • poznámky

   Syn Augustina Schöbla, vrchního královského poštovního správce pro Království české, a jeho manželky Kateřiny, roz. Ottové.
   Manželka Anna, roz. Wünschová, sňatek 24.7.1833.


  • prameny, literatura


  • události

   13. 5. 1848
   Volby do frankfurtského sněmu


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2017