Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Antonín Vrbka

  Antonín Vrbka


  • * 17.5.1860 Uherské Hradiště – † 2.6.1939 Znojmo


  • pedagog, historik, vlastivědný pracovník
  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 113 (rodný dům),
   Slup u Znojma, Louka u Znojma, Znojmo


  • vzdělání

   německé gymnázium Uherské Hradiště,
   učitelský ústav Olomouc


  • dílo

   Joh. Amos Comenius (1892), Heimkunde des polit. Bezirkes Znaim (1899), Das Znaimer Ländchen (1922) a další.


  • zaměstnání

   učitel ve Slupi u Znojma 1880-1884,
   řídící učitel v Louce u Znojma 1884-1925,
   kustod městského muzea ve Znojmě 1925-1939

  • odborné a zájmové organizace

   Byl členem mnoha vědeckých společností a dopisoval si s mnoha vynikajícími učenci. Neúnavně se věnoval činnosti v učitelském spolku, vlastivědné práci a historii Znojemska. Po dlouhou dobu byl Vrbka předsedou učitelského spolku v Znojmě.


  • poznámky

   Syn Eduarda Vrbky z Uherského Hradiště a jeho manželky Anny, roz. Svobodové.


  • stavby

   Sokolovna a restaurace Koruna
   Tyršovo náměstí 113


  • související odkazy

   Městská knihovna Znojmo - heslo Antonín Vrbka


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 31. 10. 2017