Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Miloslav Láznička

  doc. MUDr. Miloslav Láznička


  • * 2.2.1905 Jihlava – † 29.12.1995 Uherské Hradiště


  • internista, primář interního oddělení zemské nemocnice a zakladatel Slováckého divadla


  • pseudonym

   Miloš Láznička

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Družstevní formou založil roku 1945 v Uherském Hradišti Slovácké divadlo. Funkce v divadle zastával až do jeho zestátnění 1.10.1949.


  • bydliště

   Jihlava
   Uherské Hradiště čp. 640


  • vzdělání

   České státní gymnázium Brno (1924),
   Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně 1924-1931 (promoce 25.5.1931),
   habilitace pro obor patologie a terapie nemocí vnitřních u prof. MUDr. Siebra v roce 1947


  • vyznamenání a pocty

   medaile Jana Evangelisty Purkyně

  • jiné pocty

   Čestný titul vlády České socialistické republiky "Zasloužilý lékař"


  • dílo

   Odborné práce o laboratorní hematologii.
   Slovácké divadlo ve vzpomínkách (1987).


  • zaměstnání

   III. a II. vnitřní oddělení Zemské nemocnice v Brně 1931-1939,
   primář interního oddělení Zemské nemocnice a I. interního oddělení Nemocnice s poliklinikou v Uherském Hradišti 1940-asi 1975,

  • odborné a zájmové organizace

   dlouholetý člen Purkyňovy společnosti a spoluzakladatel její pobočky v Gottwaldově-Zlíně,
   místopředseda zakládajícího družstva Slováckého divadla a člen jeho správní rady 1945-1949


  • prameny, literatura


  • osoba na objektech

   doc. MUDr. Miloslav Láznička
   pamětní deska s bustou: Pamětní deska s bustou Miloslava Lázničky, zakladatele Slováckého divadla


  • stavby

   Uherskohradišťská nemocnice a. s., Uherské Hradiště
   J. E. Purkyně 365 dům čp. 640
   V Teničkách 640


  • události

   16. 9. 1995
   Oslava 50 let Slováckého divadla


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 05. 02. 2018