Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

František Grones

  František Grones


  • * 23.9.1904 Citov (okr. Přerov) – † 29.12.1967 Uherské Hradiště


  • zasloužilý pedagog a ředitel místních škol, kronikář města


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   vězněn od 20.10.1941 do 31.1.1942


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 264


  • vzdělání

   reálka Olomouc 1915-1922,
   učitelský ústav Kroměříž 1922-1923

  • jiné pocty

   zasloužilý učitel


  • zaměstnání

   učitel na obecné a měšťanské škole chlapecké v Uherském Hradišti 1923-1942,
   ředitel měšťanské školy chlapecké v  Uherském Hradišti 1942-1945,
   ředitel měšťanské školy v Babicích 1946-1950,
   učitel na střední škole dívčí v Uherském Hradišti 1950-1953,
   učitel na osmileté střední škole v Uherském Hradišti 1953-1959,
   ředitel osmileté střední školy v Uherském Hradišti 1959-1961,
   ředitel 1. základní devítileté školy v Uherském Hradišti 1961-1963

  • politická orientace

   člen Čs. sociálně-demokratické strany 1945-1948
   člen KSČ od roku 1948

  • odborné a zájmové organizace

   jednatel okresního osvětového sboru 1923-1939,
   okresní osvětový inspektor 1945-1950,
   člen Sokola, pěveckého sboru Svatopluk, ČsČK a Volné myšlenky,
   kronikář města Uherského Hradiště, zapsal léta 1963-1966


  • poznámky

   Syn učitele Donáta Gronese.
   Manželka Marie, roz. Nováková, nar. 6.10.1915, sňatek 3.7.1930.
   Děti:
   Miroslav nar. 29.3.1932 Uherské Hradiště.
   Alena, nar. 9.4.1939 Uherské Hradiště.


  • prameny, literatura


  • školy

   Měšťanská škola chlapecká Uherské Hradiště
   Osmiletá střední škola Uherské Hradiště
   1. Základní devítiletá škola Uherské Hradiště


  • stavby

   dům čp. 264
   třída Maršála Malinovského 264


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 31. 10. 2017