Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Cyril Řezníček

  Cyril Řezníček


  • * 14.1.1892 Žlutava (okr. Zlín) – † 10.2.1975 Uherské Hradiště


  • pedagog a loutkář Sokola


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR,


  • zajímavé okolnosti

   1918-1922 vojenská služba


  • bydliště

   Staré Město
   Uherské Hradiště čp. 294


  • vzdělání

   Gymnázium Uherské Hradiště 1903-1911
   učitelský ústav Kroměříž 1911-1912


  • zaměstnání

   obecná škola Oldřichovice, Domanin, Košíky, Žlutava 1912-1916
   obecná škola Uherské Hradiště 1916-1918
   měšťanská škola dívčí Uherské Hradiště 1922-1923
   ředitel měšťanské školy v Babicích 1923-1925
   měšťanská škola chlapecká Uherské Hradiště 1925-1941
   ředitel měšťanské školy dívčí v Uherském Hradišti 1941-1953

  • odborné a zájmové organizace

   tajemník Okresní péče o mládež 1932-1948
   cvičitel a vedoucí loutkového divadla Sokola
   první a dlouholetý kurátor sboru Církve českobratrské evanglické v Uherském Hradišti


  • poznámky

   Manželka Marie, roz. Schreiberová, sňatek 2.8.1922.
   Děti:
   Blahoslav, nar. 19.5.1923.
   Marie, nar. 10.11.1924.


  • obrazy

   img0156.jpg


  • prameny, literatura


  • školy

   Měšťanská škola dívčí Uherské Hradiště


  • stavby

   dům čp. 294
   Žerotínova 294 dům čp. 295
   Žerotínova 295


  • události

   28. 10. 1932
   Svěcení pomníku padlých v 1. světové válce v Jarošově 1920
   Založen první skautský oddíl


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 22. 02. 2019

Cyril Řezníček, pedagog a loutkář Sokola (SOkA UH, ONV UH)