Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Oldřich Vícha

  Oldřich Vícha


  • * 20.5.1942 Uherské Hradiště


  • keramik, sochař, malíř a grafik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Věnuje se volné keramické a sochařské tvorbě, užité keramice, malbě, grafice, pracím pro architekturu (reliéfy, fontány).


  • bydliště

   Kudlovice


  • vzdělání

   preparátorská škola Národního muzea Praha 1963–1965,
   PedF UK, katedra výtvarné výchovy 1966-1971


  • zaměstnání

   ONV Uherské Hradiště
   svobodné povolání

  • odborné a zájmové organizace

   člen Unie výtvarných umělců Olomoucka


  • prameny, literatura


  • děti

   André Vícha


  • autor

   DoM


Aktualizováno: 02. 12. 2017