Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Alfred Kiesswetter

  Alfred Kiesswetter


  • * 16.10.1878 Mladá Boleslav – † 30.5.1949 Uherské Hradiště


  • knihkupec, papírník a antikvář, obchodník s hudebninami a hudebními nástroji


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V květnu 1939 u příležitosti převozu tělesných ostatků Karla Hynka Máchy vyzdobil výkladní skříň svého knihkupectví jeho spisy, podobiznou, citáty a československou vlajkou. Následovalo napomenutí od zdejšího gestapa, aby od podobných demonstrací upustil. Kiesswetter však neuposlechl a k jubileu Františka Palackého připravil další výzdobu výkladu, v němž použil citáty z Palackého děl. Je téměř neuvěřitelné, že se tehdy nebál zveřejnit následující text: „Svobodný, sebevědomý, ve vzdělanosti pokročilý a vlastenecký národ nemůže býti potlačen trvale! Všeho do času, Pán Bůh na věky.“ Dne 1. září 1939 byl Kiesswetter zatčen a uvězněn v Brně na Špilberku. Před chystaným transportem do Buchenwaldu ho zachránilo stáří a, aniž by byl vyslýchán, byl 28. září propuštěn. Byl však gestapem donucen umístit u vchodu do obchodu žlutočervený papírový čtvereček, který ho značoval za nepřítele říše a zapovídal vstup Němcům a státním úředníkům.


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 37/38, 338


  • vzdělání

   vyučen knihkupeckým příručím u Leopolda R. Kráčelíka v Uherském Hradišti


  • dílo

   Byl vlastenecky orientován a položil základy k vydavatelskému rozvoji regionální literatury. Zaměřil se na vydávání prací známých místních autorů, za všechny vzpomeňme B. B. Buchlovana, K. J. Obrátila, B. Haluzického, celkem 22 titulů. Vydával také pohlednice, a sice umělecké s reprodukcemi děl známých slováckých malířů (J. Uprka, A. Frolka, A. Kalvoda, J. Heřman,L. Ehrenhaft ad.). Ve dvacátých letech vydal kresby S. Lolka v rámci série Lolkových uměleckých dopisnic z Uherského Hradiště. Vydával také místopisné pohlednice Buchlova, Velehradu, Střílek, Blatnice p. sv. Ant. v rámci souboru Partie z okolí Uherského Hradiště).


  • zaměstnání

   1905–1907 provozoval obchod hudebními nástroji a papírnictví na Masarykově nám č. 32, poté převzal někdejší Kráčelíkovo knihkupectví v domě čp. 37

  • odborné a zájmové organizace

   Aktivně se podílel na společenském životě města, byl jedním z těch, kteří v roce 1914 přišli s myšlenkou uspořádat Výstavu Slovácka. I když se první takto zaměřenou výstavu vzhledem k válečným událostem nepodařilo uskutečnit, došla tato myšlenka naplnění o dvě desetiletí později. Angažoval rovněž ve Svazu knihkupců a nakladatelů.


  • poznámky

   Manželka Olga.


  • prameny, literatura


  • stavby

   dům čp. 37
   Masarykovo náměstí 37 dům čp. 338
   Svatováclavská 338 Vinárna U Dvořáků
   Vinohradská 248


  • autor

   CoJ, RaB


Aktualizováno: 01. 07. 2020