Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Městská (triviální) škola dívčí Uherské Hradiště

Městská (triviální) škola dívčí Uherské Hradiště


 • od - do

  29. 1. 1776 - 1870

 • typ školy

  dívčí

 • vyučovací jazyk

  německý, český


 • německý název

  Städtische Mädchenschule in Hradisch


 • sídlo

  Uherské Hradiště čp. 252, čp. 253 v letech 1776-1810,
  Uherské Hradiště čp. 139 v letech 1810-1870

 • uzemí

  Uherské Hradiště


 • fond

  Měšťanská škola dívčí (německá) Uherské Hradiště

 • uložení fondu

  Státní okresní archiv Uherské Hradiště, Františkánská 124


 • vývoj školy

  1776
  Městská (triviální) škola dívčí Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 252, čp. 253 v letech 1776-1810, Uherské Hradiště čp. 139 v letech 1810-1870

  1544
  Městská škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 252, čp. 253

  1371
  Farní škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště, Poštovní čp. 252, čp. 253


 • zajímavosti

  Seznam řídících učitelů Městské školy dívčí v Uherském Hradišti:
  František Kunovský   1776–1777
  neznámo 1777–1860
  Alois Hanačík 1860–1870

 • historie

  Po zřízení Hlavní školy v Uherském Hradišti zůstala původní městská škola pouze pro vyučování dívek, které na hlavní škole studovat nemohly. Vedle obvyklého trivia se od konce 18. století vyučovala na městské dívčí škole i němčina. Vlastní vyučování se asi v letech 1803-1810 soustředilo jen do jednoho z objektů v Poštovní ulici čp. 26, tzv. domku choralistů. Po roce 1810 byla dívčí škola natrvalo umístěna do Františkánské ulice čp. 139 (zadní trakt staré radnice).
  Na základě nových školských zákonů z roku 1869 se dosavadní dívčí triviální škola rokem 1870 změnila na trojtřídní dívčí obecnou školu.


 • prameny, literatura


 • ulice

  Františkánská
  Poštovní


 • stavby

  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
  Františkánská 139 dům čp. 251
  Masarykovo náměstí, Poštovní 251


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 17. 10. 2017