Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, p. o.

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, p. o. • zajímavosti

  Seznam ředitelů (statutárních zástupců) Základní školy a Mateřské školy v Uherském Hradišti, Větrná 1063, p. o.:
  Jiří Durďák 2003
  Marie Leitgebová 2003–

 • historie

  Od 1. ledna 2003 podstoupila zdejší základní škola experiment spojení s mateřskou školou na ulici Lomená, které přineslo výhody zejména pro mladší děti, které dostaly možnost seznamovat se s prostředím svého dalšího vzdělávání. Při škole působí také Školní klub, jehož náplní je především činnost nejrůznějších kroužků vedených učiteli nebo externisty. Od roku 2005 sem patří Školní poradenské pracoviště, jež bylo zřízeno z finančních prostředků Nadace Charty 77. Jeho posláním je poradenská činnost žákům se specifickými poruchami učení.


 • prameny, literatura


 • ulice

  Větrná


 • stavby

  Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Větrná 1063
  Větrná 1063


 • související odkazy

  Základní a Mateřská škola Uherské Hradiště-Větrná
  základní a mateřské školy města Uherské Hradiště


 • autor

  CoJ


 • Aktualizováno: 29. 09. 2017