Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

České soukromé gymnázium Uherské Hradiště

České soukromé gymnázium Uherské Hradiště


 • od - do

  16. 9. 1884 - 31. 8. 1891

 • typ školy

  chlapecká

 • vyučovací jazyk

  český


 • sídlo

  Uherské Hradiště čp. 158 v letech 1884-1885,
  Uherské Hradiště čp. 218

 • uzemí

  Uherské Hradiště


 • vývoj školy

  1991
  Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, p. o.
  Uherské Hradiště čp. 218

  1969
  Gymnázium Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 218

  1961
  Střední všeobecně vzdělávací škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 350 v letech 1961-1963, Uherské Hradiště čp. 218 od roku 1963.

  1953
  Jedenáctiletá (Dvanáctiletá) střední škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 350

  1920
  Čs. státní reálné gymnázium Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 218 do roku 1942, Uherské Hradiště čp. 350 v letech 1945-1953

  1891
  České státní gymnázium Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 218

  1884
  České soukromé gymnázium Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 158 v letech 1884-1885, Uherské Hradiště čp. 218


 • zajímavosti

  Seznam ředitelů Českého sopukromého gymnázia v Uherském Hradišti:
  Josef Lošťák 1884–1886
  Jan Tůma 1886–1891

 • historie

  Úsilí o zřízení české střední školy na Slovácku vrcholilo v první polovině osmdesátých let. Silný odpor vládnoucí Všeněmecké strany však nedovolil zřídit českou střední školu státní, tedy placenou státem, proto jediným řešením zůstalo zřídit ve městě české gymnázium jako školu soukromou. K založení a dalšímu spravování školy se zavázala Ústřední Matice školská a po vyřízení dalších úředních záležitostí, zajištění profesorského sboru a vhodných prostor, které poskytla Rolnická záložna, se mohl konat zápis do prvního ročníku. Ten proběhl ve dnech 9. až 15. září 1884 a počet zájemců byl nad očekávání vysoký, i když se ke studiu mohli hlásit pouze chlapci. Své brány České soukromé gymnázium v Uherském Hradišti slavnostně otevřelo 16. září 1884. Hned ve svém prvním školním roce získala škola právo veřejnosti, což znamenalo, že její vysvědčení mělo platnost jako z gymnázií státních.
  První rok probíhalo vyučování v pronajatých prostorách domu čp. 158 v Havlíčkově ulici, avšak již v příštím školním roce 13. září 1885 se otevírala honosná školní budova čp. 218 na Velehradské třídě. Tu na svoje náklady vybudoval a za roční činži 3 500 zlatých pronajal stavitel Josef Schaniak. Politické změny na konci osmdesátých let pak umožnily, aby město Uherské Hradiště celý školní areál odkoupilo za 55 000 zlatých.
  Od svého počátku bylo gymnázium odkázané na finanční a hmotné dary, kterých však nebylo málo. Různé instituce věnovaly odborné knihy, zoologické a botanické sbírky apod. Od samého ustavení existoval také Spolek pro podporu chudých studentů, který žákům platil ošacení, obuv, jídlo a studijní vybavení. V roce 1888 vznikla na jejich podporu také první studentská nadace. Většina zdejších studentů pocházela ze středních a chudších vrstev obyvatel Slovácka a nacházíme mezi nimi i chlapce ze Slovenska.


 • osoby

  Josef Lošťák
  Jan Tůma


 • ulice

  Masarykovo náměstí
  Velehradská třída


 • události

  16. 9. 1884
  Zřízení Českého soukromého gymnázia v Uherském Hradišti


 • stavby

  Atrium
  Masarykovo náměstí 158 Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218
  Velehradská třída 218


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 25. 10. 2017