Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

((Čs.|Československé)) státní reálné gymnázium Uherské Hradiště

Čs. státní reálné gymnázium Uherské Hradiště


 • od - do

  1. 9. 1920 - 31. 8. 1953

 • vyučovací jazyk

  český


 • sídlo

  Uherské Hradiště čp. 218 do roku 1942,
  Uherské Hradiště čp. 350 v letech 1945-1953

 • uzemí

  Uherské Hradiště


 • vývoj školy

  1991
  Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, p. o.
  Uherské Hradiště čp. 218

  1969
  Gymnázium Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 218

  1961
  Střední všeobecně vzdělávací škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 350 v letech 1961-1963, Uherské Hradiště čp. 218 od roku 1963.

  1953
  Jedenáctiletá (Dvanáctiletá) střední škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 350

  1920
  Čs. státní reálné gymnázium Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 218 do roku 1942, Uherské Hradiště čp. 350 v letech 1945-1953

  1891
  České státní gymnázium Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 218

  1884
  České soukromé gymnázium Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 158 v letech 1884-1885, Uherské Hradiště čp. 218


 • zajímavosti

  Seznam ředitelů Čs. státního reálného gymnázia v Uherském Hradišti:
  Josef Bartocha 1920–1926
  Josef Novák 1926–1937
  Karel Klvač 1937–1941, 1945-1949
  Ladislav Fárník 1949–1953

 • poznámka

  V letech 1942-1945 gymnázium uzavřeno nacistickými úřady.

 • historie

  Ve školním roce 1920/1921 bylo původní klasické změněno na Československé státní reálné gymnázium, což se např. projevilo v důrazu na výuku moderních jazyků na úkor latiny a řečtiny. Po celou dobu první republiky pak škola dbala na vysokou odbornou úroveň vyučování, která se přitom nesla ideami vlastenectví a humanismu. Gymnázium výrazně přispívalo k rozvoji společenského, kulturního a sportovního života ve městě. K významným svátkům se pořádaly veřejné akce, populární byly přednášky profesorů, školní akademie, koncerty a tělovýchovná vystoupení. Studenti hrávali divadlo, zpívali ve sboru, působili ve školním orchestru a vydávali školní časopisy. Přispívali také k popularizaci sportovních odvětví jako např. házené, odbíjené, košíkové, tenisu, veslování a dokonce jízdě na koni.
  Osudovou změnu přinesla pro uherskohradišťské gymnázium německá okupace. Náplň vyučování byla omezována a deformována zejména ve výuce českého jazyka, literatury a dějepisu, z dvou tisíc knih školní knihovny bylo vyřazeno na 500 knih, zvláštní důraz byl položen na používání němčiny apod. Došlo také k zatýkání některých profesorů i žáků a perzekuce školy vyvrcholila zejména poté, co zdejší profesor Karel Nigrín uprchl do Londýna a tam začal pracovat ve vysílání BBC. Tragický zlom nastal v předvečer státního svátku 28. října 1941, kdy byla před budovou gestapa nalezena atrapa ručního granátu, zavinutá do trikolóry, s datem 28. října a nápisem „Žatstvo R. G.“ (sic). Jak se později ukázalo, jednalo se o německou provokaci, která však byla využita k uzavření školy v roce 1942. Mladší žáci přestoupili do měšťanských škol, starší byli buď převedeni na nižší střední školy, nebo vyloučeni ze studia.
  K novému obnovení ústavu došlo již v průběhu května 1945, krátce po osvobození Uherského Hradiště 1. května. Nejbližší měsíce a roky však škole nepřinesly potřebný klid a zásadní změny ji postihly po Únoru 1948. Samozvaný akční výbor např. vyloučil z profesorského sboru oblíbené učitele Jindřicha Hájka, Františka Němce, Václava Kohouta či Timotea Pokoru, z řady postižených studentů čtyři emigrovali do zahraničí. Začalo probíhat tzv. kádrování, např. v oktávě roku 1951 nebyla téměř polovina studentů z kádrových důvodů připuštěna k maturitě. Od školního roku 1948/1949 bylo gymnázium změněno na čtyřleté (odpovídající kvintě až oktávě) a žáci z nižších ročníků přeřazeni do středních (měšťanských) škol. V roce 1953 pak byla gymnázia jako daná forma středoškolského vzdělávání zrušena.


 • obrazy

  img0053.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Josef Bartocha
  František Cejnar
  Ladislav Fárník
  Bohumil Fišer
  Timotheus Pokora

  další osoby (3)...


 • ulice

  Komenského náměstí
  Velehradská třída


 • události

  7. 11. 1941
  Uzavření gymnázia


 • stavby

  Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, Komenského nám. čp. 350
  Komenského náměstí 350 Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218
  Velehradská třída 218


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 25. 10. 2017

Hodina fyziky na čs. reálném gymnáziu v roce 1927. (SM UH)