Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Jedenáctiletá (Dvanáctiletá) střední škola Uherské Hradiště

Jedenáctiletá (Dvanáctiletá) střední škola Uherské Hradiště


 • od - do

  1. 9. 1953 - 31. 8. 1961

 • vyučovací jazyk

  český


 • sídlo

  Uherské Hradiště čp. 350

 • uzemí

  Uherské Hradiště


 • vývoj školy

  1991
  Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, p. o.
  Uherské Hradiště čp. 218

  1969
  Gymnázium Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 218

  1961
  Střední všeobecně vzdělávací škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 350 v letech 1961-1963, Uherské Hradiště čp. 218 od roku 1963.

  1953
  Jedenáctiletá (Dvanáctiletá) střední škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 350

  1920
  Čs. státní reálné gymnázium Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 218 do roku 1942, Uherské Hradiště čp. 350 v letech 1945-1953

  1891
  České státní gymnázium Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 218

  1884
  České soukromé gymnázium Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 158 v letech 1884-1885, Uherské Hradiště čp. 218


 • zajímavosti

  Seznam ředitelů Jedenáctileté (Dvanáctileté) střední školy v Uherském Hradišti:
  Alexandr Misař 1953–1955
  Ladislav Fárník 1955–1961

 • historie

  Podle nových školských zákonů (zákon č. 31/1953 Sb.) byly v centru Uherského Hradiště v roce 1953 sloučeny dvě národní a dvě střední (měšťanské) školy s místním gymnáziem a místo nich vznikly k 1. září Osmiletá střední škola Uherské Hradiště, poskytující úplné základní vzdělání, a Jedenáctiletá (v letech 1959-1961 Dvanáctiletá) střední škola Uherské Hradiště, která kromě základního vzdělání umožňovala i vyšší střední vzdělání ukončené maturitou.
  Spojením základního a středoškolského vzdělání na jedenáctiletých školách v roce 1953 došlo k výrazné degradaci odborného studia. Ve škole přibývalo tříd, byly zřízeny kurzy pro dospělé, vyučovalo se na směny a dokonce i v prostorách jiných škol. V roce 1957/1958 měla jedenáctiletka 1 345 žáků, 35 tříd a 3 večerní kurzy. Od 1. září 1959 byli proto studenti s bydlištěm na levém břehu Moravy převedeni do nově vzniklé jedenáctileté školy ve Starém Městě a původní hradišťské třídy rozmetány, stejně jako pedagogický sbor. A aby nebylo změn málo, byly tehdejší jedenáctiletky následující rok rozšířeny na dvanáctileté střední školy.
  Po celá padesátá léta, ale i v následující době, byl za jediný možný světový názor pokládán marxismus-leninismus, výchova žáků vedena k proletářskému internacionalismu a socialistickému vlastenectví a angažovanosti ve veřejném životě. Neslučitelné se službou ve školství bylo navštěvovat bohoslužby či mít v rodině emigranta nebo politického vězně. Trvalou součástí plánů školy se stala výrobní praxe v průmyslových závodech (např. Mesit, Let, Ton) nebo v zemědělských pracovištích (JZD Mařatice).


 • osoby

  Ladislav Fárník
  Antonín Gába
  Alexander Misař
  Josef Pilát st.
  Jan Slováček


 • ulice

  Komenského náměstí


 • stavby

  Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, Komenského nám. čp. 350
  Komenského náměstí 350


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 10. 07. 2017