Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

1. Základní devítiletá škola Uherské Hradiště

1. Základní devítiletá škola Uherské Hradiště


 • od - do

  1. 9. 1961 - 31. 8. 1979

 • vyučovací jazyk

  český


 • sídlo

  Uherské Hradiště čp. 350 (západní křídlo)

 • uzemí

  Uherské Hradiště, západní část města, sídliště Mojmír I (do roku 1975), Kostelany nad Moravou (do roku 1968)


 • vývoj školy


 • zajímavosti

  Seznam ředitelů 1. Základní devítileté školy v Uherském Hradišti:
  František Grones 1961–1963
  František Mlčák 1963–1964
  Ludvík Nakládal 1964–1970
  Věra Nováčková 1970–1975
  Antonín Drgáč 1975–1979

 • historie

  Nové změny v organizaci československého školství přinesl zákon č. 186/1960 Sb. Ten především znovu oddělil základní stupeň vzdělávání od středoškolského, povinnou školní docházku prodloužil o rok a dosavadní národní školy proměnil v základní devítileté školy (ZDŠ) s nižšími ročníky. Ve školním roce 1961/1962 tak v Uherském Hradišti vznikly dvě základní devítileté školy s pěti ročníky nižšího stupně a čtyřmi ročníky vyššího stupně.
  1. Základní devítiletá škola se již v roce 1963 stala do určité míry školou výběrovou, neboť v ní byla zavedena rozšířená výuka jazyků. V tomto roce měla škola 18 tříd, 606 žáků a asi 25 pedagogů. Současně se také začaly vytvářet tzv. školní obvody.
  V době politického uvolnění se 1. ZDŠ ve školním roce 1967/1968 přihlásila do mezinárodního programu UNESCO, který si kladl za cíl rozvíjet přátelství a porozumění mezi národy, dávat podněty pro šíření vzdělání a kultury mezi lidmi, posilovat úctu k lidským právům a ochraňovat přírodu na celém světě. Následně byla skutečně zařazena jako jedna ze tří základních škol v Československu mezi přidružené školy UNESCO. Zájem o tuto školu byl enormní, proto musela vzniknout její expozitura v budově čp. 33 (nazývané podle stejnojmenné prodejny Hradišťanka), kde bylo pro sedm tříd zabráno celé 2. patro, nižší ročníky musely také směnovat v družině v Hradební ulici a v prostorách staré radnice. Mezinárodní spolupráci a svou kvalitu si škola do určité míry uchovala i v době normalizace, i když řada kantorů byla po politických prověrkách v letech 1970–1972 vyloučena z učitelského sboru.


 • obrazy

  img0058.jpg


 • osoby

  František Grones


 • ulice

  Komenského náměstí


 • stavby

  Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, Komenského nám. čp. 350
  Hradební 189 Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, Komenského nám. čp. 350
  Komenského náměstí 350 Hradišťanka
  Protzkarova 33


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 20. 02. 2021

Předávání občanských průkazů žákům 1. ZDŠ v roce 1978. (SOkA UH, fond 1. ZŠ UH, školní kronika 1963-1978)