Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

1. a 2. Základní škola Uherské Hradiště

1. a 2. Základní škola Uherské Hradiště


 • od - do

  1. 9. 1979 - 31. 8. 1992

 • vyučovací jazyk

  český


 • sídlo

  Uherské Hradiště čp. 350

 • uzemí

  Uherské Hradiště - centrum, Uherské Hradiště-Rybárny


 • vývoj školy


 • zajímavosti

  Seznam ředitelů 1. a 2. Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti:
  Antonín Drgáč 1979–1983
  Marie Melichárková 1983–1990
  Vlastimil Silný 1990–1992

 • historie

  Vývoj uherskohradišťských škol také znovu ovlivnily nové školské zákony a organizační změny, připravené zdejším městským národním výborem. Zákon č. 63/1978 Sb. zřídil vedle základních devítiletých škol ještě základní školy s osmi ročníky, dělící se na čtyřletý první a druhý stupeň. Devítileté základní vzdělání mohlo být ukončeno absolvováním základní devítileté školy nebo základní školy a prvního ročníku střední školy. Zákonem č. 29/1984 Sb. byla následně povinná školní docházka prodloužena na 10 let, a ta se realizovala jednak na základních (výhradně již osmiletých) školách, jednak v prvních dvou ročnících škol středních. Malotřídní základní školy mohly vyučovat pouze první stupeň o 1. až 4. ročníku, poměrně záhy se však znovu zavedl 5. ročník prvního stupně a tím byla znovu prodloužena docházka v základních školách na devět let, a to nejprve nepovinně (novela školského zákona č. 171/1990 Sb.) a od roku 1995 již jako povinná součást základního vzdělání (zákon č. 138/1995 Sb.).
  Rok 1979 však znamenal pro centrální školy v Uherském Hradišti nejen změnu názvu, ale také zásadní změnu organizační. V důsledku vzniku dalších základních škol ve městě došlo v 2. polovině sedmdesátých let ke snížení počtu dětí na zdejších ZDŠ, a také další ekonomické problémy si vyžádaly sloučení obou „základek“ na Komenského náměstí k 1. září 1979. Aby bylo zachováno dosavadní číslování uherskohradišťských škol, vzniká název 1. a 2. Základní škola v Uherském Hradišti, který byl užíván až do roku 1992.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Martin Horký


 • ulice

  Komenského náměstí


 • události

  17. 4. 1991
  Otevření nové tělocvičny u ZŠ UNESCO


 • stavby

  Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, Komenského nám. čp. 350
  Hradební 189 Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, Komenského nám. čp. 350
  Komenského náměstí 350 Hradišťanka
  Protzkarova 33


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 15. 10. 2017