Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, p. o.

Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, p. o.


 • od - do

  1. 9. 1991 -

 • vyučovací jazyk

  český


 • sídlo

  Uherské Hradiště čp. 218

 • uzemí

  Uherské Hradiště


 • vývoj školy

  1991
  Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, p. o.
  Uherské Hradiště čp. 218

  1969
  Gymnázium Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 218

  1961
  Střední všeobecně vzdělávací škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 350 v letech 1961-1963, Uherské Hradiště čp. 218 od roku 1963.

  1953
  Jedenáctiletá (Dvanáctiletá) střední škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 350

  1920
  Čs. státní reálné gymnázium Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 218 do roku 1942, Uherské Hradiště čp. 350 v letech 1945-1953

  1891
  České státní gymnázium Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 218

  1884
  České soukromé gymnázium Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 158 v letech 1884-1885, Uherské Hradiště čp. 218


 • zajímavosti

  Seznam ředitelů (statutárních zástupců) Gymnázia v Uherském Hradišti, Velehradská třída 218, p. o.:
  František Minařík 1991–1995
  Jana Burešová-Petrželková 1995–1996
  Zdeněk Botek 1996–

 • historie

  V roce 1991 získalo gymnázium právní subjektivitu, což znamenalo, že ředitel školy začal disponovat mnohem většími pravomocemi než dříve, současně však plně zodpovídá za pedagogickou i odbornou úroveň profesorského sboru, celkové výsledky školy a za její hospodaření. Od 1. ledna 2003 je pak gymnázium příspěvkovou organizací Zlínského kraje.
  Po Sametové revoluci z listopadu 1989 zmizel pochopitelně dohled na školu ze strany KSČ, byla zrušena branná výchova a původně povinný ruský jazyk postaven na roveň jiným světovým jazykům. Otevřely se možnosti kontaktů se zahraničními školami, účasti v mezinárodních soutěžích a projektech, do vyučovacího plánu byla zařazena hudební a výtvarná výchova, později byly pro třetí a čtvrté ročníky zavedeny volitelné předměty, které studentům nabídly hlubší studium určitých oborů s ohledem na jejich pozdější volbu vysoké školy. Kromě čtyřletého studia bylo opět otevřeno i studium osmileté, do něhož vstupují po úspěšných přijímacích zkouškách žáci po 5. třídě základní školy. V roce 1999 se také splnil další sen uherskohradišťského gymnázia, když se v prostorách po bývalé budově ÚLUV otevřela nová, moderní tělocvična s kompletním sociálním vybavením. Kapacita školy je dnes 1 000 žáků, pedagogický sbor je zhruba pětasedmdesátičlenný.
  Od roku 1991 vychází pravidelně Ročenka gymnázia, která vznikla z iniciativy Heleny Jarocké a Františka Minaříka. Populární jsou také každoroční studentské akademie, připravované studenty a profesory školy. Gymnázium je kolébkou i rockového pěveckého sboru Svatý Pluk, který vznikl v roce 1995 jako studentský protějšek hradišťského pěveckého sboru Svatopluk a který před svým osamostatněním působil pod křídly školy 20 let.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Zdeněk Botek
  Jiří Salajka ml.


 • ulice

  Velehradská třída


 • události

  9. 9. 2000
  Předání ocenění Dům roku 1999 1. 9. 1999
  Slavnostní otevření nové tělocvičny gymnázia


 • stavby

  Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218
  Velehradská třída 218


 • související odkazy

  Gymnázium Uherské Hradiště
  Seznam škol ve Zlínském kraji


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 01. 11. 2017