Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Střední ekonomická škola a Ekonomická škola Uherské Hradiště

Střední ekonomická škola a Ekonomická škola Uherské Hradiště


 • od - do

  1. 9. 1951 - 31. 8. 1990

 • vyučovací jazyk

  český


 • sídlo

  Uherské Hradiště čp. 22

 • uzemí

  Uherské Hradiště, Bojkovice (Závody říjnové revoluce)


 • vývoj školy


 • zajímavosti

  Seznam ředitelů Střední ekonomické školy a Ekonomické školy v Uherském Hradišti:
  Alexander Misař 1951–1952
  Otakar Horký 1952–1956
  Antonín Fryšták 1956–1986
  Jaroslav Čtvrtníček 1986–1990
  Jan Hašek 1990

 • historie

  V rámci socialistických změn ve školství vznikla k 1. září 1951 čtyřletá Střední ekonomická škola v Uherském Hradišti, jejíž studium končilo maturitou. Škola pak byla následně doplněna dvouletou Ekonomickou školou bez maturity a večerním a dálkovým studiem. Prvních 235 studentů večerního studia poprvé maturovalo ve školním roce 1963/1964. Jedna z takových tříd byla zřízena při Závodech říjnové revoluce, n. p., Bojkovice, kam na vyučování dojížděli učitelé z Uherského Hradiště. Tyto různé formy vzdělávání měly připravovat absolventy pro narůstající potřeby nových státních úřadů, národních výborů, družstev a národních podniků, které vznikaly po roce 1945. Hlavními odbornými předměty bylo psaní na stroji, stenografie a účetnictví. Mechanizační prostředky poskytovaly většinou družební podniky, jako např. Závody Jana Švermy z Brna, Kancelářská technika z Gottwaldova (Zlína) nebo Mesit, n. p., z Uherského Hradiště, které dodávaly rozmnožovací techniku, účtovací a fakturační stroje a diktafony. V roce 1962 tak byla otevřena první odborná učebna, vybavená rozvodem sluchátek pro nácvik diktátů. K 1. září 1963 měla škola šest tříd denního studia se 199 žáky ve dvouletém a čtyřletém cyklu a 11 tříd večerního studia s 235 posluchači. Při nedostatku školních prostor se ovšem večerní výuka konala i jinde, např. v prostorách jezuitské koleje (Redutě a na Domě služeb), na domě Svazarmu v ulici Na Morávce apod. Tato situace se změnila až v roce 1980, kdy byla zrušena denní Ekonomická škola a z večerní školy ponecháno pouze dálkové studium.
  V historii školy se samozřejmě promítaly i ohlasy celostátních událostí. V roce 1952 odmítla jedna třída odmaturovat na protest pro nepřipuštění tří studentů k maturitě z politických důvodů. Profesoři, kteří se postižených zastali, byli buď propuštěni, nebo přeloženi na jinou školu. V roce 1968 se na zdejší škole pokusil Výzkumný ústav odborného školství a katedra pedagogiky VŠE z Prahy aplikovat nové výukové metody. Uvedený pokus skončil nástupem normalizace v Československu počátkem sedmdesátých let. V průběhu let se na škole rozvíjely různé mimoškolní aktivity, především v oblasti sportu, olympiády v ruském jazyku či družebních styků se Střední ekonomickou školou z Povážské Bystrice a městy v Německé demokratické republice. Od roku 1975 pořádala škola pravidelně vlastní ples.


 • obrazy

  img0060.jpg


 • osoby

  Otakar Horký
  Alexander Misař


 • ulice

  Nádražní


 • stavby

  Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště
  Nádražní 22


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 08. 2019

Studentky ekonomické školy u prvního počítače. (SM UH)